Aktiemarknadsnämnden med uttalanden till juni 2016

2016-08

Aktiemarknadsnämndens material sammanställt i en volym. Viktig vägledning vid tolkning av till exempel takeover- och budpliktsregler.

  • Finns även i FAR Online

Vad är Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden startades år 1986 på initiativ av Sveriges Industriförbund och Stockholms Handelskammare. Nämnden är fortfarande verksam och dess uppgift är att genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska aktiemarknaden. Varje år sammanställs nämndens uttalanden i en volym som innehåller samtliga uttalanden från starten och framåt.

Innehåll

  • Verksamhetsberättelser 2006-2015
  • Guide till Aktiemarknadsnämndens uttalanden
  • Aktiemarknadsnämndens uttalanden
Läs förord & innehållsförteckning

För vem

Aktiemarknadsnämndens uttalanden lämpar sig för ledningen av börsbolag och de som arbetar med dessa bolag såsom affärsjurister och revisorer

  • ISBN:978-91-87387-76-0
  • Utgiven:2016-08
  • Sidantal:1662
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej
  • Nästa utgåva:2017-08
Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse