Aktiemarknadsnämnden med uttalanden till juni 2017

Aktiemarknadsnämndens material sammanställt i en volym. Viktig vägledning vid tolkning av till exempel takeover- och budpliktsregler.

  • Finns även i FAR Online
  • Boken utkommer i början av september. Förbeställ gärna!
Förbeställ

Vad är Aktiemarknadsnämnden

Aktiemarknadsnämnden startades år 1986 på initiativ av Sveriges Industriförbund och Stockholms Handelskammare. Nämnden är fortfarande verksam och dess uppgift är att genom uttalanden, rådgivning och information verka för god sed på den svenska aktiemarknaden. Varje år sammanställs nämndens uttalanden i en volym som innehåller samtliga uttalanden från starten och framåt.

Innehåll

  • Verksamhetsberättelser 2006-2015
  • Guide till Aktiemarknadsnämndens uttalanden
  • Aktiemarknadsnämndens uttalanden

För vem

Aktiemarknadsnämndens uttalanden lämpar sig för ledningen av börsbolag och de som arbetar med dessa bolag såsom affärsjurister och revisorer

  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej
Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse