Arbetsrättsvolymen 2016

2016-05

Arbetsrättsvolymen

I Arbetsrättsvolymen hittar du LAS, MBL, arbetsmiljölagen och semesterlagen, men också en mängd speciallagar och myndighetsföreskrifter. Reglerna samlade på ett ställe!

 • Finns även i FAR Online

Om Arbetsrättsvolymen

Arbetsrättsvolymen är en omfattande regelsamling som samlar lagstiftningen och centrala föreskrifter inom arbetsrätt och arbetsmarknad.

Nyheter

 • Ändringar i LAS som innebär skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
 • Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd
 • AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö, vilken bland annat innehåller regler om kränkande särbehandling, arbetstider och arbetsbelastning

Innehåll

 • Anställningsskydd
 • Medbestämmande
 • Arbetstid, ledighet och arbetsmiljö
 • Sjuklön och rehabilitering
 • Diskrimineringsskydd
 • Övriga rättigheter och skyldigheter
 • Utstationering och arbetstillstånd
 • Offentlig anställning
 • Obestånd och lönegaranti
 • Process
 • Arbetsmarknadsåtgärder
 • Sökord
Läs förord & innehållsförteckning

För vem

Arbetsrättsvolymen är ett perfekt arbetsverktyg för dig som arbetar med arbets- och personalfrågor. Din yrkesroll kan t.ex. vara arbetsrättsjurist, HR-specialist, personalchef eller personalhandläggare.

 • ISBN:978-91-87387-68-5
 • Utgiven:2016-05
 • Sidantal:863
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja
 • Nästa utgåva:2017-05
Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse