BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering

I denna vägledning behandlar Bokföringsnämnden frivillig delårsrapportering. Vägledningen innehåller BFNs allmänna råd om frivillig delårsrapportering i icke-noterade företag (BFNAR:2007:1) och utdrag från årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL.

  • Finns även i FAR Online

För vem

BFNAR 2007:1 lämpar sig för alla som har ett intresse av redovisning, bland annat redovisningskonsulter, revisorer, skattespecialister, rådgivare och affärsjurister. Vägledningen har även en självklar plats på ekonomiavdelningar.

  • Sidantal:23
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej
Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse