BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och trossamfund (K1)

BFN har i denna vägledning samlat de redovisningsregler som gäller för de flesta ideella föreningar och registrerade trossamfund.

  • Finns även i FAR Online

Om BFNAR 2010:1

Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. bokföringslagen (1999:1078) ska tillämpa reglerna i vägledningen. Ett förenklat årsbokslut enligt 6 kap. får upprättas om nettoomsättningen i företaget normalt uppgår till högst tre miljoner kronor.

Vägledningen innehåller lagregler, BFNs allmänna råd (BFNAR 2010:1), kommentarer till reglerna samt exempel. Uppdaterad till och med BFNAR 2013:4.

För vem

BFNAR 2010:1 lämpar sig för alla som har ett intresse av förenklat årsbokslut eller redovisning, bland annat redovisningskonsulter, revisorer, skattespecialister, rådgivare och affärsjurister. Vägledningen har även en självklar plats på ekonomiavdelningar.

  • Sidantal:98
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej
Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse