BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2)

Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat de regler som de företag som är mindre enligt årsredovisningslagen (1995:1554), kan välja att tillämpa när årsredovisning ska upprättas. Väljer ett företag att tillämpa det allmänna rådet ska det tillämpas i sin helhet.

  • Finns även i FAR Online

Om BFNAR 2016:10

Vägledningen innehåller lagregler, BFNs allmänna råd (BFNAR 2016:10), kommentarer och exempel. Den innehåller alla regler som krävs för att upprätta en årsredovisning som uppfyller årsredovisningslagens alla krav. Boken ersätter de tidigare K2-regelverken för mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar, men gäller även för andra företagsformer.

För vem

BFNAR 2016:10 lämpar sig för alla som har ett intresse av redovisning, bland annat redovisningskonsulter, revisorer, skattespecialister, rådgivare och affärsjurister. Vägledningen har även en självklar plats på ekonomiavdelningar.

 

  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej
Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse