Fastighetsvolymen 2017

Utkommer i september 2017.

Förbeställ

Om Fastighetsvolymen

Fastighetsvolymen är boken som täcker in hela fastighetsprocessen. Boken är indelad i flikar utifrån ämnesområden. Första fliken innehåller jordabalken och efterföljande flikar innehåller de regler samt hänvisningar till jordabalkens kapitel som berör flikens ämnesområde. Utöver jordabalken finns flikar om bl.a. bildande, planering och byggande, miljöhänsyn, ägande och förvaltning, överlåtelse och förmedling samt skatte- och rättegångsregler.

För vem

Fastighetsvolymen vänder sig till alla som arbetar med eller på annat sätt kommer i kontakt med fastighetsrättsliga frågor, såsom jurister, planläggare, mäklare och personer inom byggbranschen.

  • Utgiven:Utkommer i september 2017.
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej
Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse