Hållbara investeringar 2017

Emma Sjöström, 2014

Hållbara investeringar anlägger ett brett perspektiv med både teoretiska och praktiska inslag. Boken lämpar sig för praktiker som vill lära sig mer om området fungerar också i utbildningssammanhang. Att fenomenet hållbara investeringar har fått fäste gör att kunskap inom området är nödvändigt för att förstå finansmarknaden.


För vem

Boken riktar sig till dem som kommer i kontakt med hållbarhetsfrågor, exempelvis företagsledningen och finansanalytiker samt medarbetare inom marknad och kommunikation. 

  • ISBN:978-91-523-1903-1
  • Utgiven:2014
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej
Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse