Hästen och skatten

Jan Kleerup och Fredrik Rosén, 2015-12

Den femte upplagan är en sammanfattning av rättsläget när det gäller hästbeskattningsfrågor. Boken samlar allt du behöver veta om redovisning, beskattning och moms vid hästägande och i hästverksamhet, tillsammans med analyser och slutsatser av rättsläget.


Boken innehåller bland annat:

  • En grundläggande genomgång av skattesystemet utifrån ett hästverksamhetsperspektiv
  • Avsnitt om hur K-regelverket ska tillämpas på hästverksamheter
  • Utförligt kapitel för de som har hästar som hobbyverksamhet och hur dessa ska deklareras
  • En beskrivning för varje inriktning av hästverksamhet/kategori av utövare
  • I bilagorna finns deklarationsexempel, lathund för momsskattesatser, lathund för moms vid utlandstransaktioner samt en unik rättsfallsgenomgång av domar från kammarrätterna i hästbeskattningsmål från 2008 och fram till idag
  • Den information som SKV gett ut angående hästbeskattning

Illustrationer av Carl Zetterström.

Läs förord & innehållsförteckning
  • ISBN:978-91-87387-57-9
  • Utgiven:2015-12
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej
Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse