Insolvensvolymen 2017

2017-03

Insolvensvolymen är standardverket inom obeståndsrätt. Regelsamlingen innehåller svenska lagar, förordningar och föreskrifter och EU-regler.

 • Finns även i FAR Online

Om Insolvensvolymen

Insolvensvolymen innehåller reglerna som används när någon inte betalar sina skulder, såväl svenska lagar, förordningar och föreskrifter som EU-regler. Boken lämpar sig för alla som vill veta tillvägagångssättet vid konkurs, företagsrekonstruktion och indrivning m.m. 

Nyheter i denna upplaga

 • Ny skuldsaneringslag med något lättare krav för den vars skulder ska saneras
 • Ny särskild lag för skuldsanering för företagare med strängare krav, men kortare saneringstid om tre år
 • EUs insolvensförordning som träder i kraft den 26 juni

Innehåll

 • Ett helt nytt kapitel om resolution. Genom de nya reglerna införs bland annat ett ramverk för resolution av kreditinstitut och värdepappersbolag. De nya bestämmelserna genomför EUs krishanteringsdirektiv
 • En ny lag om internationella säkerhetsrätter i lösa saker
 • EUs nya insolvensförordning som ska börja tillämpas från och med den 26 juni 2017
 • Omfattande ändringar i föreningslagarna
 • Lagen om internationella förhållanden rörande finansiella företags insolvens gäller nu även för värdepappersföretag
Läs förord & innehållsförteckning

För vem

Insolvensvolymen passar för ekonomiavdelningar, indrivningsföretag, konkursförvaltare eller för dig som på annat sätt kommer i kontakt med insolvensfrågor. Reglerna är alltid aktuella för företag som ägnar sig åt fakturahantering och fakturering.

 • ISBN:978-91-87387-84-5
 • Utgiven:2017-03
 • Sidantal:768
 • Flikindelad: Ja
 • Sökordsregister: Ja
 • Nästa utgåva:2018-04
Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse