IT-Handbok – Vägledning för revision

november 2007

IT-handbok – Vägledning för revision ska vara ett stöd för revisorn i samband med planering, bedömning och genomförandet av en revision av ett företags informationssystem


Om IT-handbok – Vägledning för revision

Boken är till hjälp för att bedöma hur sårbar verksamheten är beroende på företagets datoriserade informationssystem. Den ger revisorn underlag för att hjälpa företaget på rätt väg vad avser ökad säkerhet och förbättrade rutiner.

För vem

IT-handbok – Vägledning för revision riktar sig primärt till revisorer i mindre, större eller finansiellt företag. Boken är även till för de rådgivare, som affärsjurister och revisorer som arbetar med dessa typer av företag.

  • ISBN:978-91-89678-69-9
  • Utgiven:november 2007
  • Sidantal:63
  • Flikindelad: Nej
  • Sökordsregister: Nej
Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse