Värdepappersvolymen 2017/2018

Regelsamlingen för värdepapper med fokus på fonder och aktier. Nu med både MiFID och MiFID II, MiFIR och den nya regleringen av marknadsmissbruk.

 • Finns även i FAR Online
 • Boken utkommer i början av september. Förbeställ gärna!
Förbeställ

Om Värdepappersvolymen

Värdepappersvolymen samlar EU-rätt, lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter och självregleringen för värdepappersföretag och kreditinstitut. Regelmassan är uppdelad på ämnesområden, men du kan även snabbt slå upp enskilda lagar, förordningar eller direktiv med hjälp av förteckningen som ligger först i boken.

Innehåll

 • Värdepappersmarknaden
 • Fonder & förvaltare
 • Aktiebolag
 • Handel & kontoföring
 • Kapitalkrav
 • Etik & brott
 • Konsument
 • Redovisning och rapportering
 • Svenska Fondhandlareföreningen
 • SwedSec
 • Fondbolagens förening
 • Euroclear
 • Sökord

För vem

Värdepappersvolymen riktar sig till värdepappers- och fondföretag. Den innehåller regler för företagsledning, ekonomi-, kapitaltäcknings- och compliance-avdelningar, och passar naturligtvis även för rådgivare till dessa, som affärsjurister och revisorer.

 • Flikindelad: Nej
 • Sökordsregister: Nej
Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse