Certifieringsprogram för dig som är ekonomichef eller controller

FARs 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Ge dig själv ny kunskap och en proaktiv utveckling i din yrkesroll!


Certifierad ekonomichef

Ur innehållet:
  • Strategisk analys och operativt beslutsfattande
  • Finansiell analys och genomförande
  • Ledarskap och organisatorisk förändring

Nästa utbildningsomgång startar 13–14 september 2017 och består av 10 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.

Certifierad controller

Ur innehållet:

  • Strategi och affärsutveckling
  • Lönsamhetsstyrning, modeller och tillämpningar
  • Informationssystem och företagsvärdering

Nästa utbildningsomgång startar 27–29 september 2017 och består av 14 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.


 

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse