Kurser inom K2

Benämningen K2 inom redovisning hänvisar till det regelverk som Bokföringsnämnden (BFN) har tagit fram för mindre företag* vid upprättande av årsredovisning. FAR erbjuder kurser inom K2 enligt nedan.

Från 2014 måste alla aktiebolag eller ekonomiska föreningar välja att tillämpa K3 eller den förenklade varianten, K2.

Redovisningsregelverket K2 innehåller en mängd förenklingar som kan innebära ett snabbare och enklare bokslut för mindre företag*.

* Med mindre företag menas företag som har mindre än 40 miljoner kronor i balansomslutning, färre än 50 anställda samt mindre än 80 miljoner i nettoomsättning under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren, se ÅRL 1 kap. 3§. Företaget får överskrida ett av dessa gränsvärden.

Kurser inom K2

Kurserna vänder sig till dig som är ekonomi- eller redovisningsansvarig, redovisningsmedarbetare, redovisningskonsult eller revisor.

Böcker – K2

K2 finns som separata vägledningar från Bokföringsnämnden. Regelverket finns också samlade i FARs Samlingsvolym – Redovisning. Böckerna finns i lager för snabb leverans.

    Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse