Kurser inom K3

Från 2014 måste alla större företag tillämpa K3, som är Bokföringsnämndens allmänna råd för att upprätta årsredovisning. FAR erbjuder ett brett utbud av kurser inom K3 för dig som vill höja din kompetens.  

K-regelverket syftar till att samla normgivningen för upprättande av årsredovisning i sammanhängande regelverk som är anpassade efter respektive kategori av företag. K2 är ett förenklingsalternativ som de mindre företagen kan använda sig av, medan K3 är huvudregelverket för alla företag.

K3 måste tillämpas av större företag, det vill säga de som uppfyller mer än ett av nedanstående tre kriterier två år i rad:
– Företaget har fler än 50 anställda
– Företaget har mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
– Företaget har mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning

K3-kurser

Kurserna vänder sig till dig som är ekonomiansvarig, redovisningsanvarig, redovisningsmedarbetare, redovisningskonsult eller revisor. Utbildningsorter är Malmö, Göteborg och Stockholm.

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse