Ägarledda företags skatter och skattemässiga strategier

Skatt

En praktiskt inriktad kurs som belyser skattemässiga möjligheter och problem som du kommer i kontakt med i arbetet med ägarledda företag. Vi går igenom gällande och föreslagna skatteregler som uppkommer för bolaget och dess ägare från bolagets bildande till bolagets avveckling.

Ägarledda företags skatter och skattemässiga strategier
6 - 9 nov 09:30 - 17:00 Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Stockholm

Kursinnehåll 2016

Ombildning av enskild firma till aktiebolag

 • förutsättningar för skattegynnad inkråmsöverlåtelse
 • tekniken för överföring av egendom
 • hur obeskattade reserver hanteras

Fåmansföretag

 • löpande beskattning av företaget och dess delägare
 • köp och försäljning av egendom
 • lån till och från företaget
 • villkorade och ovillkorade tillskott
 • underprisöverlåtelse av kapitalbeskattad egendom

Ägarfrågor i fåmansföretag

 • kommande nyheter och förändringar inom 3:12-området
 • utdelning och kapitalvinst
 • begreppet samma och likartad verksamhet
 • utomståenderegeln - planeringsmöjligheter
 • övriga skatteeffektiva uttag för ägarna
 • olika sätt att höja kapitalbasen för framtida utdelningar
 • utlösen av delägare - inlösen av aktier
 • andelsbyten - ett sätt att skjuta upp beskattningen

Omstrukturering ur FÅAB-perspektiv

 • underprisöverlåtelser av näringsbeskattad egendom
 • underskottsavdrag vid ägarbyte
 • ABL:s låneförbud och omstrukturering
 • underprisöverlåtelser av fastigheter
 • paketering av fastigheter

Familjerätten och ägarskifte i fåmansföretag

 • familjerättsliga avtals betydelse vid ägarskifte
 • överlåtelse inom familjen genom gåva eller försäljning
 • gåva och testamente till aktiebolag
 • fastigheter som ett led i ägarskiftet
 • olika tekniker för förändringar i ägarkretsen

Aktuella rättsfall och dess betydelse för det ägarledda företaget

Föreläsningar varvas med grupparbeten

Bra kurs som berörde i princip allt som kan bli aktuellt vid beskattning av FÅAB företag.

Hanna Jansson
skattekonsult, Advice Kvarnström Westin Pernholt KB.

För dig som är

 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursomfattning

28 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)

Lärare

 • Ulf Jansson

  Auktoriserad skatterådgivare
  BDO AB
  Ulf är skattejurist hos PwC och har under många år arbetat med särskilt inriktning mot ägarledda företag. Ulf har tidigare varit rådman vid skattedomstol.
 • Anita Lehtonen

  Skattejurist
  Carat i Uppsala AB

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse