Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3

Redovisning

En kurs för dig som vill ha koll på nya K-regelverket och viktiga frågor som rör företagens årsredovisning. Du får veta hur årsredovisningarnas innehåll och information påverkas av det nya K-regelverket.

Aktuella årsredovisningsfrågor i K2 och K3
24 - 25 okt 09:30 - 17:00 Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Stockholm
7 - 8 nov 09:30 - 17:00 Scandic Opalen Göteborg

Kursbeskrivning

 

En stor del av företagen började tillämpa BFNs K-regelverk vid bokslutet i december 2014. K-regelverket är dock fortfarande nytt för många av företagen samtidigt som det sker en del förändringar i ÅRL, vilket också kommer innebära vissa ändringar i K3 regelverket.

Kursen ger dig en genomgång av reglerna kring årsredovisningens innehåll, uppställningsformer, m.m. samt de viktigaste skillnaderna mellan K-regelverken för att förstå hur valt regelverk påverkar bolagets årsredovisning. Kursen fördjupar sig även inom ett antal områden såsom intäktsredovisning, periodisering av kostnader, varulager, anläggningstillgångar, leasing, m.m.

 

Kursinnehåll

 • En översikt av skillnader mellan K2 och K3
 • Årsredovisningsfrågor som påverkar valet av regelverk
 • Årsredovisningslagens regler för en rad poster i årsredovisningen utifrån de båda K-regelverken
 • Tilläggsupplysningar
 • K3-regler för rättelse av fel, byte av redovisningsprincip och ändrad uppskattning och bedömning
 • K-regelverken i relation till ABL

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursomfattning

14 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan
 • RR och URA – Supplement till Samlingsvolymen – redovisning

Lärare

 • Sven-Inge Danielsson

  Auktoriserad redovisningskonsult
  Tirfing Education AB
  Sven-Inge är auktoriserad redovisningskonsult och driver idag egen verksamhet, Tirfing Education AB i Stockholm. Han har jobbat med ägarledda företag under många år, föreläst om redovisning i mer än tjugo år, bl a för flertalet av de större revisionsbyråerna. Han har ett brinnande intresse för redovisningsfrågor i allmänhet och sådan som rör entreprenadbranschen i synnerhet.
 • Per Lindblom

  Auktoriserad revisor
  Allians Revision & Redovisning AB
  Per Lindblom är revisor på Allians Revision med ett brinnande intresse för redovisning och årsredovisningar. Per har varit påskrivande revisor sedan 1998 och arbetat med många olika branscher och med många olika storlekar på företag. Erfaren och uppskattad föreläsare som ofta arbetar med exempel tagna från verkligheten.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse