Beskattningsrätt – 15 hp

Juridik

Kursen ger dig en översikt om hur skattesystemet är uppbyggt. Du lär dig att identifiera och hantera centrala inkomst- och mervärdesskatterättsliga problem. Du får också en orientering i internationell skatterätt inklusive EU-skatterätt, skatteförfarande och sanktioner.

Beskattningsrätt – 15 hp
30 aug - 19 okt 10:00 - 17:00 Scandic Anglais Stockholm

Innehåll

Föreläsare: Eleonor Kristoffersson

Avsnitt ett handlar om skatterättens grunder, samt om inkomstslagen tjänst och kapital. Vi studerar olika typer av skatter och skatterättsliga principer. Vi går igenom skattskyldighet, skatteplikt och avdragsrätt i tjänst och kapital, och gör kapitalvinstberäkningar. Vi lär oss också grunderna för svensk internationell skatterätt. Tider: dag 1 kl. 10.00–17.00 och dag 2 kl. 09.00-16.00.

Föreläsare: Jan Bjuvberg

Avsnitt två behandlar i huvudsak beskattningen av företag som bedriver näringsverksamhet. Vi kommer att behandlar regler om vad företaget ska beskattas för och när beskattning ska ske. Vi kommer också att behandla frågor som rör beskattning av ägare till s.k. fåmansföretag, d.v.s. i huvudsak företag som ägs av ett fåtal personer. Utöver det behandlas principen om dubbelbeskattning av aktiebolag och s.k. underprisöverlåtelser. Tider: dag 1 kl. 10.00–17.00 och dag 2 kl. 09.00-16.00.

Föreläsare: Eleonor Kristoffersson

Avsnitt tre handlar om omstruktureringar av företag, moms och skatteprocess. Av omstruktureringarna behandlas underprisöverlåtelser mest ingående, medan övriga omstruktureringsformer såsom fusion, fission och verksamhetsavyttring diskuteras mer översiktligt. Vi går igenom momsens struktur, och behandlar skattskyldighet och avdragsrätt mer ingående. Skatteprocessen avser en översiktlig genomgång av olika förfaranderegler och sanktioner på skatteområdet. Tider: dag 1 kl. 10.00–17.00 och dag 2 kl. 09.00-16.00.

Kursbeskrivning

Föreläsningar, självstudier och hemtenta

Kursen är indelad i tre block (3 x 2 dagar). Undervisningen sker i form av föreläsningar och lösning av seminarieuppgifter. Sex dagars lärarledda seminarier (36 timmar), självstudier och hemtentor (ca 40–50 timmar).

Examination

Godkända prestationer under kursen i form av aktivt deltagande i undervisningen liksom författande av en rättsutredning på skatterättens område betygssätts med betyget G eller VG och ger 15 högskolepoäng. Kursen arrangeras i samarbete med Örebro universitet och är en komprimerad form av universitetsutbildningen.

Kursen är godkänd av Revisorsnämnden.

Kursinnehåll

 • Skatteystemets byggstenar och rättskällor
 • De tre inkomstslagen inkomst av näringsverksamhet, kapital och tjänst
 • Periodiserings. och värderingsfrågor
 • Koncernbeskattning
 • Fåmansföretagarbeskattning
 • Enskild näringsverksamhet och handelsbolag
 • Internationell skatterätt inklusive EU-skatterätt
 • Moms

Förkunskaper

För att lättare kunna ta till sig av utbildningen bör du ha gått juridisk översiktskurs.

Litteraturförteckning

Här hämtar du litteraturförteckning och läsanvisningar. Du har också tillgång till en övningsbok med facit som kan användas dels mellan kurstillfällena för självstudier, dels i undervisningen.

Jag har fått mer kunskap och förståelse för beskattningen.

Malin Lundvik, redovisningskonsult, Sörmlandsgruppen Revision

Frågor och svar om kursen

Här hittar du fler frågor och svar

Kursomfattning

36 vidareutbildningstimmar

Sex dagar lärarledda seminarier (36 timmar) samt självstudier och hemtentor (ca 40–50 timmar, kan variera beroende på förkunskaper). Kursen är indelad i tre block och du får en hemtenta efter resp. block.

Lärare

 • Eleonor Kristoffersson

  Professor i skatterätt
  Örebro universitet
 • Jan Bjuvberg

  Docent i företagsrätt
  Uppsala universitet

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse