Bokföring III – årsbokslut och årsredovisning

Redovisning

Kursen är en fortsättning på Bokföring II och ger fördjupade kunskaper i redovisning. Utbildningen tar upp de olika områden som du måste behärska för att upprätta ett bokslut och vi gör även kopplingar till redovisningsregelverken K1 och K2. I upplägget varvas teori med övningar. Därefter finns det en mer praktiskt inriktad övningsdel som simulerar verkliga affärshändelser. Efter kursen skall du självständigt kunna sköta ett mindre företags löpande bokföring samt upprätta bokslut.

Bokföring III – årsbokslut och årsredovisning
Distanskurs

Kursbeskrivning

Det interaktiva kursmaterialet med föreläsningar varvas med filmer, praktiska övningar och kommentarer från redovisnings- och ekonomiexperter. Här finns också kunskapstester, ordlista, index och en rad andra funktioner. Utbildningen är licensierad av xpectum AB.

Kursinnehåll

  • Redovisningslagstiftning
  • Värdering av tillgångar och skulder
  • Obeskattade reserver
  • Eget kapital
  • Aktiebolagsskatt
  • Årsbokslut

Så här går det till att läsa en distanskurs

Läs mer om hur du genomför en distanskurs >

Förkunskaper

Vi rekommenderar Bokföring II eller motsvarande utbildning. Du kan även ha förvärvat dig kunskaperna på annat sätt.

Bra att veta

Media

Du kommunicerar med din handledare via en internetbaserad studiesida. Där hittar du aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil.
I kursen ingår digitalt kursmaterial, fakta- och övningshäfte samt skriftlig dokumentation.

Webbtentamen och stödfunktioner

Genom hela kursen har du personligt handledarstöd via mejl och du får mejlsupport via din handledare.
Kursen avslutas med en webbtentamen. Du får ett intyg när ditt resultat är godkänt.

Systemkrav

Dator: PC med Windows eller Mac med macOS. Minst 1.0 GHz processor. Bredband, minst 0,5 Mbit rekommenderas. Rekommenderad skärmupplösning på dator är minst 1280 x 768 bildpunkter.

Mobiltelefon och läsplatta: iPad version 1 eller senare med iOS 5 eller högre, iPhone 5S eller senare med iOS 5 eller högre och Android på mobil eller läsplatta med KitKat eller senare.

Webbläsare som stöds

Google Chrome 14 eller högre på Windows, OS X och Android
Mozilla Firefox 7 eller högre på Windows eller OS X
Safari 5 eller högre på Windows eller OS X samt iOS Safari på iPhone/iPad
Internet Explorer 9 eller högre på Windows Vista, Windows 7, Windows 8 eller högre
Microsoft Edge på Windows 10 eller högre

Frågor och svar om kursen

Här hittar du fler frågor och svar

Test avancerade bokföringskunskaper

bokföringstester

Testa dig själv

För dig som är

  • Företagsekonom

Du som genomgått Bokföring II eller har motsvarande kunskaper.

Ekonomi- och redovisningsassistenter.

Personer som vill starta eller som driver eget företag och vill kunna sköta löpande bokföring samt upprätta enklare årsbokslut.

Övriga som vill skaffa sig grundläggande kunskaper om bokföring, bokslut och företagsbeskattning på postgymnasial nivå.

Kursomfattning

Ca 2 veckor. Den tid du har på dig att slutföra utbildningen är sex månader och du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse