Bokslutsredovisning I – avstämningar och månadsbokslut

Redovisning

En kurs för dig som arbetar som ekonomi- eller redovisningsassistent på ett företags ekonomiavdelning. Utbildningen ger dig en bra förståelse för grunden i månadsbokslutsprocessen.

Bokslutsredovisning I – avstämningar och månadsbokslut
9 - 11 okt 09:30 - 16:00 Scandic Anglais Stockholm

Kursbeskrivning

Under kursen varvas genomgångar med grupparbeten och bikupor. Efter kursen ska du kunna delta i avstämnings- och månadsbokslutsarbetet, självständigt kunna stämma av vanligt förekommande balans- och resultatposter på kontonivå och dokumentera dina avstämningar och analyser löpande under året. Kursen ger dig en förberedande genomgång av de delar som ingår i våra efterföljande bokslutskurser; Bokslutsredovisning II och Bokslutsredovisning III.

Kursinnehåll

 • Bokföringslagen och Årsredovisningslagen i tillämpliga delar
 • Översiktlig genomgång av BFNs normering kring bokföringsfrågor
 • Genomgång av BAS-kontoplanen och hur ett standardekonomisystem är uppbyggt
 • Teoretisk och praktisk genomgång av vanligt förekommande balansposter med beskrivning av hur en effektiv process bör se ut inför bokslutsarbetet
 • Praktisk genomgång av avstämningsmetodik, felsökning och dokumentation med praktiska övningar av bland annat avskrivningar enligt plan, periodiseringar, sociala avgifter och semesterlöneskuld

Kursen avslutas med ett praktikfall.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskaper i löpande bokföring. Kursen är lämplig för dig som arbetar som ekonomi/redovisningsassistent på ett företags ekonomiavdelning.

Fortsättningskurs

Kursen Bokslutsredovisning II – årsbokslut, som är en lämplig fortsättningskurs, innehåller bl.a. beräkning av semesterlöneskuld, periodiseringsfond, överavskrivningar samt beräkning av inkomstskatt.

Kursledarna var väldigt bra och pedagogiska, det var lätt att lära sig. Gruppindelningen gjorde att vi direkt kunde utbyta kunskaper och lära oss hur andra gjorde, mycket värdefullt!

Charlott Bengtsson
redovisningsekonom, Familjebostäder i Göteborg AB

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult

Kursen riktar sig till dig som är ekonomi- eller redovisningsassistent med viss erfarenhet av löpande bokföring.

Kursomfattning

21 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • Miniräknare

Lärare

 • Emma Mähler

  Revisorsassistent
  KPMG AB
 • Camilla Einarsson

  Redovisningskonsult
  KPMG AB

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse