Bokslutsredovisning II – årsbokslut

Redovisning

Kursen ger dig en genomgång av lagregler och god redovisningssed för bokslut, värdering och klassificering av tillgångar och skulder, samt beräkning av bokslutsdispositioner och inkomstskatt.

Bokslutsredovisning II – årsbokslut
11 - 13 sep 09:30 - 16:00 Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset Stockholm
11 - 13 okt 09:30 - 16:00 Radisson Blu Hotel Malmö Malmö
13 - 15 nov 09:30 - 16:00 Elite Park Avenue Hotel Göteborg
4 - 6 dec 09:30 - 16:00 Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset Stockholm

Kursbeskrivning

Under kursen varvas föreläsningar med övningsuppgifter. Målsättningen är att du självständigt ska kunna färdigställa ett bokslut för året med korrekta värderingar och klassificeringar, vara väl förtrogen med bokslutsprocessen och de värderingsregler som gäller för vanligt förekommande resultat- och balansposter i mindre företag. Efter utbildningen ska du kunna färdigställa resultat- och balansräkningen inför upprättande av årsredovisning.

Kursinnehåll

 • Bokslutets planering och genomförande
 • Årsredovisningslagen, god redovisningssed för icke-noterade företag, klassificerings- och värderingsfrågor
 • BFNs normering för K2- och K3-aktiebolag
 • Genomgång av värderings- och klassificeringsprinciper för specifika bokslutsposter för året
 • Analys och rimlighetsbedömning av resultaträkningen
 • Principer för intäktsredovisning och pågående arbeten (ej successiv vinstavräkning)
 • Beräkning av bokslutsdispositioner såsom avskrivningar över plan och periodiseringsfond
 • Aktiebolagets skatteberäkning
 • Praktiska övningar på beräkningar av bokslutsposter såsom inkurans i varulager, sociala avgifter, särskild löneskatt på pensionskostnader och semesterlöneskulder

Kursen avslutas med ett praktikfall i färdigställande av ett bokslut för året.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att du har grundläggande kunskaper i redovisning, teoretiska och praktiska (minst motsvarande kursen Bokslutsredovisning I). Erfarenhet av löpande bokföring är en förutsättning, men du behöver inte ha upprättat ett bokslut.

Repetition av gamla kunskaper + givande diskussioner i grupp. Mycket bra upplägg!   

Erika Johansson
Ekonomichef, Elvenite AB

Jag har aldrig hållit på med bokslut innan och det ligger inte inom den närmsta tiden att jag ska få börja med det heller. Jag tycker dock att kursen har varit mycket givande och att den har givit mig kunskaperna som har bidragit till bättre förståelse inför den löpande bokföringen också. Det har gett mig en bättre inblick i hur man knyter ihop allt.

Anna Wernerson
Redovisningskonsult, Kårev Redovisning AB

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursen riktar sig till dig som arbetar på ett företags ekonomiavdelning, är revisorsassistent eller redovisningskonsult och har motsvarande kunskaper enligt ovan.

Kursomfattning

21 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online
 • Miniräknare

Lärare

 • Maria Albanese

  Redovisningsspecialist
  KPMG AB
 • Pia Abramsson

  Auktoriserad redovisningskonsult
  Abrekon AB
  Pia är auktoriserad redovisningskonsult och driver företaget Abrekon AB i Mölndal. Hon har över 20 års erfarenhet av redovisning och revision i ägarledda aktiebolag, samt har anlitats som lärare i bokslutsredovisning i över 10 års tid.
 • Alexandra Mann

  Auktoriserad revisor
  KPMG AB
  Alexandra är auktoriserad revisor vid KPMG i Göteborg. Alexandra har över 15 års erfarenhet inom revision och arbetar idag främst med stora bolag men även en del mindre. Alexandra har sedan några år varit lärare hos FAR Akademi.
 • Malin Svensson

  Auktoriserad redovisningskonsult
  KPMG AB
  Malin är auktoriserad redovisningskonsult vid KPMG i Borås och har över 10 års erfarenhet inom redovisning. Hon arbetar främst med ägarledda mindre bolag.
 • Jörgen Nilsson

  Auktoriserad revisor
  KPMG AB
  Jörgen är auktoriserad revisor vid KPMG i Göteborg. Han arbetar med både redovisning och revision för medelstora företag. Jörgen har undervisat som lärare hos FAR Akademi i över 5 år.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse