Bolagsrätt och obestånd

Juridik

Kursen syftar till att ge dig en inblick som går längre än lagtexten i centrala frågor inom aktiebolagsrätten och obeståndsrätten. För att öka förståelsen vid den praktiska tillämpningen av olika regler, går vi igenom frågorna mot bakgrund av grundläggande aktiebolagsrättsliga och obeståndsrättsliga principer och reglernas ändamål. Innehållet är nyttigt för varje praktiker inom området.

Bolagsrätt och obestånd
20 - 21 nov 09:30 - 17:00 Scandic Grand Central Stockholm

Kursbeskrivning

Du får en överblick över de konsekvenser som olika åtgärder och handlingar kan leda till i samband med betalningssvårigheter och obestånd. Samtidigt uppmärksammas du på att en och samma åtgärd eller transaktion kan ifrågasättas på olika grunder och kan leda till varierande konsekvenser för de inblandade.

Kursinnehåll

 • Bolagsorganen – plikter och ansvar samt ansvarsfördelning
 • Värdeöverföringar – bland annat vinstutdelning, ”förtäckt utdelning”, efterutdelning, minskning av aktiekapital och reservfond
 • Kapitaltillskott i olika former
 • Låneförbudet
 • Kontrollbalansplikten
 • Skadeståndsansvar för styrelse, vd och ägare
 • Företrädaransvar för obetalda skatter
 • Obestånd; definition och följder
 • Konkurs och företagsrekonstruktion
 • Förmånsrätt
 • Straffansvar för brott i samband med obestånd

För dig som är

 • Redovisningskonsult

Kursen riktar sig primärt till dig som är redovisningskonsult, revisor eller revisorsassistent.

Kursomfattning

14 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan

Lärare

 • Carl Brodén

  Finance and restructuring counsel
  Roschier Advokatbyrå AB
  Carl är advokat och Finance and restructuring counsel vid Roschier Advokatbyrå i Stockholm.
 • Anders Lagerstedt

  Universitetslektor
  Stockholms Universitet
  Anders är universitetslektor vid Stockholms universitet. Han har specialiserat sig på associationsrätt och arbetar sedan lång tid tillbaka med vidareutbildning i dessa frågor för bl.a. revisorer.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse