Brush up – Skattefrågor i det ägarledda företaget

Skatt

Två dagar som bidrar till att du blir en god rådgivare – eller ännu bättre rådgivare. Vilka skattemässiga vägar ska din kund välja? Hur och när ska uttagen ske ur bolaget. Var finns möjligheterna och fällorna? Du kan direkt skapa ett mervärde hos kunden genom att förstå hur reglerna fungerar och även få konkreta tips på hur de ska användas i olika situationer. Vi presenterar olika lösningar för dig som du kan använda och därigenom skapa en effektiv inkomstplanering där kunden betalar rätt skatt. 

Brush up – Skattefrågor i det ägarledda företaget
13 - 14 nov 09:30 - 17:00 Centralt i Malmö Malmö
28 - 29 nov 09:30 - 17:00 Centralt i Göteborg Göteborg
4 - 5 dec 09:30 - 17:00 Centralt i Stockholm Stockholm

Kursinnehåll

 

Du får en praktisk fördjupning i de skattefrågor och skattelösningar som är aktuella för det ägarledda företaget. Under kursen går vi igenom bland annat följande:

Transaktioner mellan ägaren och företaget

 • Löpande beskattning
 • 3-12 frågor
  – löneunderlagsregler
  – koncernbegrepp
  – utomståenderegeln
  – hur planera inför kommande ändringar

Försäljning och omstrukturering

 • Direkt försäljning
 • Interna aktieäverlåtelser
 • Andelsbyte
 • Indragning av aktier
 • Fusion
 • Fission/omvänd fusion
 • Resultatplanering genom omstrukturering
 • Relevanta och nya rättsfall

Underskottsavdrag

 • Fällor och möjligheter

Fastigheter

 • Direktavdrag eller aktivering
 • Utvidgade reparationsbegreppet
 • Fastighetsöverlåtelse direkt eller
  – genom paketering
  – till Bostadsrättsförening (brf)
 • Byggmästarsmitta/lageraktier
 • Fastigheter i generationsskiftet
 • Stämpelskatt

Låneförbudet och fåmansföretaget

Nyhetsavsnitt

 • 3:12-utredningen
 • Fastighetspaketering
 • Företrädaransvar

Mycket intressant kurs fullmatad med intressanta skattefrågor. Engagerade kursledare som kan sin sak, stor eloge till dom.

Maria Pedersen
auktoriserad redovisningskonsult, Stratego AB

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

För dig som är

 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursen vänder sig till revisorer och redovisningskonsulter som arbetar med skatterådgivning till ägarledda företag och som har ambitionen att utveckla sin förmåga på området.

Kursomfattning

14 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • Miniräknare
 • Skattevolymen senaste utgåvan. (Alt. Rabe: Skattelagstiftning senaste utgåvan)

Lärare

 • Ulf Jansson

  Auktoriserad skatterådgivare
  BDO AB
  Ulf är skattejurist hos PwC och har under många år arbetat med särskilt inriktning mot ägarledda företag. Ulf har tidigare varit rådman vid skattedomstol.
 • Anita Lehtonen

  Skattejurist
  Carat i Uppsala AB

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse