Certifierad ekonomichef – 1-årsprogram

Controlling

FARs certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys, samt ledarskap, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Vi har avspeglat ekonomichefens alltmer strategiska och mångfasetterade arbetsområden i en utbildning som gör att du åstadkommer förändringar både för ditt företag och dig själv. Utbildningen ger dig ny kunskap och en proaktiv utveckling i din roll som ekonomichef och ledare.

Nästa start: 13–14 september 2017

Certifierad ekonomichef – 1-årsprogram
13 - 14 sep 09:30 - 16:30 Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset Stockholm

Programinnehåll

Lokal: Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset
Föreläsare: Pontus Wadström
 • Strategiska modeller  och strategisk dialog 
 • Inköpskalkyler och leverantörsstyrning
 • Intäktsmodeller och service
 • Styrning av tjänster kontra fysiska produkter
Lokal: Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset
Föreläsare: Birgitta Södergren

Kan kulturell styrning, vara effektivare än traditionell ekonomisk styrning?

 • Styrning och ledning av framgångsrika team
 • Ekonomisk styrning inom starkt professionella grupper – är det möjligt?
 • Att styra för samordning – gemensam syn i företaget
Lokal: Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset

Ekonomichefens bidrag till att skapa en balanserad, uthållig, finansiell hävstång i företaget

 • Kapitalstruktur, finansiering på kort och lång sikt
 • Rörelsekapital
 • Hur kapitalmarknadens aktörer analyserar företagets finansiella situation?
Lokal: Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset

Informationsteknik – affärssystem, beslutssystem och molntjänster – konsekvenser på ekonomiarbetets utformning och betydelse

 • Ledarskap i IT-förändring och digitalisering
 • Ekonomrollens förändring – breda och djupa kompetenskrav.
 • Från traditionellt behov av teoretisk kunskap till ett större behov av mjukare färdigheter s.k. soft skills
Lokal: Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset

Profilanalys – insikt om egna och andras beteenden, drivkrafter och personliga färdigheter

 • Ledarskap och beteenden – hur coachar man olika profiler
 • Värdebaserat ledarskap och värdegrund – synsätt, förhållningssätt och arbetssätt

Avslutning, certifiering och middag

Kursbeskrivning

Utbildningen består av 5 block, som genomförs som 2-dagarsseminarier (fördelat under ett år). Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt 10 heldagar fördelade på fem tillfällen under ett år.

Förkunskaper

Vi rekommenderar FARs Ekonomichefsutbildning eller motsvarande. Du bör ha varit verksam som ekonomichef eller liknande i cirka tre år.

Upplägg

Projektarbeten: Projekten bedrivs i grupper och baseras på aktuell teori och kunskap, som appliceras i ett företag eller en organisation. Vid varje seminarietillfälle presenterar och redovisar grupperna sina projektarbeten som då också bedöms under respektive seminarium.

Man får tänka till och går ur sin bubbla och invanda spår, vilket behövs. Det är bra att man får hemuppgifter att applicera på sin egen organisation.

Henning Pedersen
IT Controller, Transportstyrelsen

Pris

54 000 kr exkl. moms. I priset ingår dokumentation, litteratur, luncher, kaffe, välkomstmingel vid kursstart samt avslutningsmiddag vid certifieringen.

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

För dig som är

 • Företagsekonom

Programmet är anpassat för dig som är yrkesverksam på heltid som ekonomichef eller liknande. Rent praktiskt kommer du att kunna använda dig av den kompetens du hela tiden utvecklar i din dagliga yrkesroll.

Kursomfattning

75 vidareutbildningstimmar

10 dagar

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse