Certifierad Företagsekonom

Redovisning

Den här kursen i företagsekonomi vänder sig till alla som vill få en djupare förståelse för de företagsekonomiska processerna utifrån ett helhetssynsätt. Kunskaper som är direkt användningsbara för att kunna agera effektivt på en konkurrensutsatt marknad.

Certifierad Företagsekonom
Distanskurs

Kursbeskrivning

Kursmomenten marknad, organisation, ekonomisk styrning, redovisning och juridik integreras för att ge en helhetssyn på företagets ekonomi med en tonvikt på ekonomiska styrprocesser. En avslutande certifiering ger kunskaperna tyngd i arbetslivet och skapar bättre möjligheter för den personliga karriären.

Certifiering

Löpande inlämningsuppgifter och deltentamen utgör grundstommen för examinationen. Utbildningsprogrammet avslutas med en skriftlig examination för certifiering. Examinationsavgift på 1 800 kr exkl. moms tillkommer.

Kursinnehåll

 • Organisation
 • Arbetsrätt
 • Redovisning
 • Associationsrätt
 • Räkenskapsanalys
 • Ekonomistyrning
 • Avtalsrätt och köprätt
 • Fordringsrätt
 • Marknadsföring & Försäljning
 • Marknadsrätt
 • Strategisk Marknadsföring

Så här går det till att läsa en distanskurs

Läs mer om hur du genomför en distanskurs >

Förkunskaper

Vi rekommenderar genomgången gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå. Alternativt kunskaper förvärvade på annat håll.

Examination

Examination genomförs centralt Stockholm. Plats anges i kallelsen som skickas via e-post ca. fyra veckor innan. Skrivtid är mellan 09.30–14.30 (maximalt fem timmar).

Examinationsdatum 2017

 • 24 februari
 • 28 april
 • 9 juni
 • 25 augusti
 • 27 oktober
 • 8 december

Bra att veta

Media

Du kommunicerar med din handledare via en internetbaserad studiesida. Där hittar du aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil.
I kursen ingår digitalt kursmaterial, fakta- och övningshäfte samt skriftlig dokumentation.

Webbtentamen och stödfunktioner

Genom hela kursen har du personligt handledarstöd via mejl och du får mejlsupport via din handledare.
Kursen avslutas med en webbtentamen. Du får ett intyg när ditt resultat är godkänt.

Systemkrav

Dator: PC med Windows eller Mac med macOS. Minst 1.0 GHz processor. Bredband, minst 0,5 Mbit rekommenderas. Rekommenderad skärmupplösning på dator är minst 1280 x 768 bildpunkter.

Mobiltelefon och läsplatta: iPad version 1 eller senare med iOS 5 eller högre, iPhone 5S eller senare med iOS 5 eller högre och Android på mobil eller läsplatta med KitKat eller senare.

Webbläsare som stöds

Google Chrome 14 eller högre på Windows, OS X och Android
Mozilla Firefox 7 eller högre på Windows eller OS X
Safari 5 eller högre på Windows eller OS X samt iOS Safari på iPhone/iPad
Internet Explorer 9 eller högre på Windows Vista, Windows 7, Windows 8 eller högre
Microsoft Edge på Windows 10 eller högre

Frågor och svar om kursen

Här hittar du fler frågor och svar

För dig som är

 • Företagsekonom

Personer i företag och offentlig förvaltning med ekonomiskt ansvar som vill höja sin kunskapsnivå.

Ekonomer i företag som vill utvecklas för att få en helhetssyn på de ekonomiska processerna i integration med marknads- och organisationsfrågor.

Säljare, marknadsförare som vill utvecklas för att ta sig an mer kvalificerade uppgifter.

Övriga som vill skaffa sig kunskaper inom kvalificerad företagsekonomi på postgymnasial nivå.

Kursomfattning

10–12 veckors heltidsstudier. Den tid du har på dig att slutföra utbildningspaketet är tolv månader och du bestämmer själv i vilken takt du vill studera och du studerar utifrån individuell studieplan.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse