Certifierad styr- och redovisningsekonom

Controlling

Distansutbildningen ger dig kunskap om ett företags ekonomiska styrning vilket gör att du snabbt kan fatta rationella beslut och bli en viktig kugge i din organisation. Med redovisning som bas ger den dig en grundstomme som gör att du behärskar allt från den löpande bokföringen till bokslut samt analys, kostnads, och prissättningsfrågor.

Certifierad styr- och redovisningsekonom
Distanskurs

Kursbeskrivning

Du kommer efter utbildningen att kunna ta ansvar för ett flertal av företagets ekonomiska styrfrågor. Bokslut, budget, investeringsbeslut, prissättningsfrågor, kostnadskontroll, och finansieringsbeslut är bara några av de områden du kommer att kunna hantera. Därutöver får du en introduktion till affärsjuridiken som bland annat berör associationsformer, avtal, köprättsliga och avtalsmässiga faktorer.

Certifiering

Löpande inlämningsuppgifter och deltentamen utgör grundstommen för examinationen. Utbildningsprogrammet avslutas med en skriftlig examination för certifiering. Examinationsavgift på 1 800 kr enkl. moms tillkommer.

Kursinnehåll

 • Ekonomistyrning
 • Redovisning – från grunder till årsbokslut
 • Räkenskapsanalys
 • Associationsrätt
 • Avtalsrätt och köprätt
 • Fordringsrätt

Så här går det till att läsa en distanskurs

Läs mer om hur du genomför en distanskurs >

Förkunskaper

Praktisk erfarenhet av bokföring och redovisning underlättar studierna.

Examination

Examination genomförs centralt Stockholm. Plats anges i kallelsen som skickas via e-post ca. fyra veckor innan. Skrivtid är mellan 09.30–14.30 (maximalt fem timmar).

Examinationsdatum 2017

 • 24 februari
 • 28 april
 • 9 juni
 • 25 augusti
 • 27 oktober
 • 8 december

Lätt att följa och snabb återkoppling från handledarna. Jag har haft stor nytta av utbildningen och certifieringen var en viktig del i mitt CV som gjorde att jag idag jobbar som redovisningskonsult.

Eva Doxrot
redovisningskonsult

Jag har nytta av kursen i mitt dagliga arbete och den bidrog till att jag fick ett nytt arbete.

Marie Svensson
ekonomiansvarig

Bra att veta

Media

Du kommunicerar med din handledare via en internetbaserad studiesida. Där hittar du aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil.
I kursen ingår digitalt kursmaterial, fakta- och övningshäfte samt skriftlig dokumentation.

Webbtentamen och stödfunktioner

Genom hela kursen har du personligt handledarstöd via mejl och du får mejlsupport via din handledare. Som grund för kursintyg (ej certifiering) och godkännande på genomförd utbildning ingår webbtentamen i utbildningsprogrammet som en del av kursexaminationen.

Systemkrav

Dator: PC med Windows eller Mac med macOS. Minst 1.0 GHz processor. Bredband, minst 0,5 Mbit rekommenderas. Rekommenderad skärmupplösning på dator är minst 1280 x 768 bildpunkter.

Mobiltelefon och läsplatta: iPad version 1 eller senare med iOS 5 eller högre, iPhone 5S eller senare med iOS 5 eller högre och Android på mobil eller läsplatta med KitKat eller senare.

Webbläsare som stöds

Google Chrome 14 eller högre på Windows, OS X och Android
Mozilla Firefox 7 eller högre på Windows eller OS X
Safari 5 eller högre på Windows eller OS X samt iOS Safari på iPhone/iPad
Internet Explorer 9 eller högre på Windows Vista, Windows 7, Windows 8 eller högre
Microsoft Edge på Windows 10 eller högre

Frågor och svar om kursen

Här hittar du fler frågor och svar

För dig som är

 • Företagsekonom

Du som behöver aktuell ekonomistyrningskunskap i ditt arbete och idag jobbar eller tänker jobba inom ekonomi och redovisningsområdet.

Du som söker en ny karriär inom ekonomiområdet.

Kursomfattning

10 veckors heltidsstudier. Den tid du har på dig att slutföra utbildningspaketet är tolv månader och du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Ingår i utbildningsplan

Ekonomiassistent

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse