Controllern som kommunikatör

Controlling

För controllern räcker det inte att själv samla in information och data, räkna om dem till relevanta nyckeltal och kommunicera dessa i relation till organisationens strategi. Utmaningen ligger i att få resten av organisationen att förstå och tolka de ekonomiska sambanden, och att därigenom kunna använda organisationens egen ekonomiska förståelse för mer framgångsrikt arbete i organisationen.

Controllern som kommunikatör
15 - 16 nov 09:30 - 17:00 FAR AB Stockholm

Kursbeskrivning

Under två dagar går David Loid och Matti Skoog, två av FARs mycket uppskattade lärare, igenom hur man som controller och ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning, med stark förankring i en ekonomisk verklighet i syfte att skapa förändring och stärka lönsamhets- och/eller kostnadseffektivitetstänkandet internt.

Utveckling av verksamheten
Vi utgår från deltagarnas problem och utmaningar i den egna verksamheten och arbetar med att lösa dessa, vilket gör att kursen levererar konkret verksamhetsutveckling i form av lösningar och nya arbetsformer.

Ökning av den personliga kompetensen
Du som controller får en djupare kunskap och kompetens om hur människors drivkrafter och tankemönster hänger ihop med den ekonomiska tankeramen.

Samarbetet mellan företagets olika delar ökar – medarbetarnas enskilda och kollektiva kompetensutveckling går hand i hand
Efter kursen kommer du som controller vara mer framgångsrik i att samverka med övriga delar av organisationen och att skapa gemensam världsbild.

Kursinnehåll

 • Hur man bygger ekonomisk förståelse och medvetenhet i organisationen
 • Hur hänger medarbetarnas, ledningsgruppens och controllerns/ekonomens världsbild ihop? Hur kan man få dessa att sammanfalla och vidare utvecklas för organisationens bästa?
 • Nya arenor och format för kommunikation
 • Hur skapar man en uppföljning som möjliggör både ett reaktivt och ett proaktivt ledarskap samt en balans mellan dessa
 • Ekonomens roll som en blandning av pedagog, expert och ledare
 • Vikten av sambanden mellan finansiella och icke-finansiella nyckeltal som exempelvis marknadsandelar, vinstmarginal och kvalitet
 • Vikten av ekonomernas förståelse för verksamheten och hur finansiella information kommuniceras i verksamhetstermer
 • Vikten av anpassad ekonomisk kommunikation uppåt- nedåt och horisontellt i organisationen
 • Betydelsen av stödprocesser i ekonomisk styrning ex belöning och intern benchmarking

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

För dig som är

 • Företagsekonom

Utbildningen riktar sig till dig som är controller eller som arbetar med controllerliknande uppgifter.

Kursomfattning

14 vidareutbildningstimmar

Lärare

 • David Loid

  Loid Consulting AB
  David Loid är specialist i strategiutveckling och retorik, och har sedan 90-talet arbetat som konsult inom kommunikation, varumärkesbyggande och strategiutveckling. David forskar även i strategiprocesser och strategiimplementering och är i botten civilingenjör med en mångårig bakgrund som entreprenör.
 • Matti Skoog

  Professor
  Stockholms universitet
  Matti är professor vid Åbo Akademi och docent på Stockholms universitet. Han är specialiserad på styrsystem och styrprocesser och förändring av dessa inom såväl privata som offentliga organisationer och är en av FARs huvudlärare inom controllerutbildningarna.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse