Controllerutbildning

Controlling

Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.

Controllerutbildning
27 - 29 sep 09:30 - 16:30 Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset Stockholm
23 - 25 okt 09:30 - 16:30 Radisson Blu Hotel Malmö Malmö
22 - 24 nov 09:30 - 16:30 Elite Park Avenue Hotel Göteborg
29 nov - 1 dec 09:30 - 16:30 Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Stockholm

Kursbeskrivning

FAR erbjuder en unik utbildning för dig som efterfrågar gedigna kunskaper och ett lyft i din karriär och controllerutbildningen ger dig verktygen för att vara väl rustad för framtidens utmaningar.

Controllerrollen har aldrig varit viktigare. Behovet att knyta den ekonomiska analysen till verksamheten och skapa förståelse hos verksamhetens aktörer växer i takt med hårdare konkurrens och snabba omvärldsförändringar. Idag innefattar controllerns och ekonomichefens arbete inte bara den traditionella ekonomi- och redovisningsdelen. Det  innebär också att vara en drivkraft i företaget och att vara en resurs för ledningen. Inte minst måste controllern beakta de av tradition icke-finansiella värden som idag blivit helt centrala, exempelvis kvalitet, utbildning, teamwork, projektledning, kommunikation och varumärkesbyggande.

Kursinnehåll

 • Styrmodeller och värdeskapande
 • Controllern och affärssystemen
 • Den nya controllerrollen
 • Bortom budgetering/budgetlös styrning
 • Marknadskommunikation och varumärkesbyggande
 • Redovisning i utveckling

Under kursen varvas föreläsningar med praktikfall och övningsexempel samtidigt som du ges utrymme att dela med dig av dina egna erfarenheter och ta till dig av andras.

Detaljerat innehåll

Stockholm

Göteborg och Malmö

Kursansvariga

Ingemar Claesson ansvarar för utbildningen i Göteborg och Matti Skoog för Stockholm.

Många aha-upplevelser och skickliga talare! Jag har lärt mig mycket och haft roligt under tiden, och samtidigt fått mer kunskap inom området och djupare förståelse för rollen som controller.

Malin Heinemann, controller, Claremont AB.

Att utbildningen spände över så stort område och det var bra med olika föreläsare, skönt att få flera infallsvinklar och höra olika röster.

Catarina Thyberg, Business Controller, KGK AB

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

För dig som är

 • Företagsekonom

Utbildningen riktar sig till dig som är controller eller som arbetar med controllerliknande uppgifter.

Kursomfattning

22 vidareutbildningstimmar

Lärare

 • Anders Parment

  Associate Marketing Professor
  Stockholm Business School
  Anders Parment, ek.dr, är forskare vid Stockholms universitet och en prisbelönt och uppskattad föreläsare och rådgivare till företag, regioner, landsting, kommuner, föreningar och politiska partier. Att förstå förändringar och trender och utveckla konkurrensfördelar är centralt i såväl forskning som rådgivning och föreläsningarna har alltid ett omvärlds- och framtidsperspektiv. Anders har skrivit ett trettiotal böcker och därtill ett tiotal artiklar om ekonomistyrning och marknadsföring.
 • Magnus Uggla

  Vice vd
  Handelsbanken CHK
  Magnus Uggla är vice VD på Handelsbanken där han har arbetat i över 30 år, framför allt med bankens internationella expansion. Magnus är civilingenjör från KTH och civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Magnus har lång erfarenhet av att föreläsa, dels internationellt på olika konferenser om banking dels inom FAR:s Controllerutbildningar samt kurser i företagsekonomi och finance vid Stockholms Universitet och Handelhögskolan.
 • Roland Almqvist

  Lektor redovisning
  Stockholms universitet
  Roland är anställd vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Där undervisar han i redovisning och ekonomistyrning. I hans avhandling, med titeln Icons of New Public Mangement, belystes effekter av nya styrformer i offentlig sektor, bla konkurrensutsättning, beställar/utförarmodell, kontraktsstyrning samt decentralisering.
 • Bino Catasús

  Stockholms universitet
  Bino är professor/ekonomie doktor vid Stockholms universitet och specialiserd på styrmodeller och nyckeltal. Bino är en av FAR Akademis huvudlärare på Controllerutbildningarna inom detta område. Han är medförfattare till "Boken om nyckeltal" och har forskat om hur nyckeltal påverkar beteendet.
 • David Loid

  Loid Consulting AB
  David Loid är specialist i strategiutveckling och retorik, och har sedan 90-talet arbetat som konsult inom kommunikation, varumärkesbyggande och strategiutveckling. David forskar även i strategiprocesser och strategiimplementering och är i botten civilingenjör med en mångårig bakgrund som entreprenör.
 • Matti Skoog

  Professor
  Stockholms universitet
  Matti är professor vid Åbo Akademi och docent på Stockholms universitet. Han är specialiserad på styrsystem och styrprocesser och förändring av dessa inom såväl privata som offentliga organisationer och är en av FARs huvudlärare inom controllerutbildningarna.
 • Kerstin Fagerberg

  Redovisningsexpert
  SEB Företag & Privatkunder
  Kerstin är redovisningsexpert vid SEB Företag & Privatkunder i Stockholm. Hon arbetade tidigare som redovisningsspecialist vid PwC i Stockholm och har lång erfarenhet av att arbeta med redovisningsfrågor för företag i de flesta storlekar och branscher. Kerstin har sedan många år föreläst och varit lärare på olika typer av kurser och seminarier och är en uppskattad och erfaren pedagog.
 • Leif Sköld

  Konsult
  Claesson & Partners AB
  Leif arbetar som verksamhetskonsult sedan femton år med ett flertal genomförda projekt relaterade till implementering av modeller lönsamhets- och effektivisering.
 • Mikael Basta

  Konsult
  Claesson & Partners AB
 • Kent Stenstrand

  CEO
  Claesson & Partners AB
  Kent arbetar som verksamhetskonsult med ett flertal genomförda projekt relaterade till implementering av Shared Service, utveckling av ekonomi- och controllerfunktioner samt olika typer av lönsamhets- och effektiviseringsprojekt. MSc i redovisning och finansiering.
 • Ingemar Claesson

  Konsult
  Claesson & Partners AB
  Ingemar är ekonomie hedersdoktor vid Handelshögskolan i Göteborg och konsult med inriktning på ekonomistyrning och strategi. Ingemar har mer än trettio års erfarenhet från både teori och praktik.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse