Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Controlling

Kursen är praktiskt inriktad med genomgång av arbetsmetoder för en modern ekonomi- och verksamhetsstyrning. Du lär dig att utvärdera kvaliteten på ekonomi- och verksamhetsstyrningen i mindre och medelstora företag, något som ökar din förmåga att föreslå förbättringar.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning
18 - 19 okt 09:30 - 16:30 Elite Park Avenue Hotel Göteborg
16 - 17 nov 09:30 - 16:30 Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset Stockholm

Kursbeskrivning

Kursens fokus ligger på budgetering, produktkalkylering, finansiell planering och nyckeltal. Du lär dig metoder och åtgärder vid uppställning och uppföljning av budgetar, olika kalkyleringsmetoder, förfaringssätt vid arbete med finansiell planering och rörelsekapitalsberäkningar samt styrning med nyckeltal. Vi diskuterar den senaste tidens utveckling mot rullande prognoser med komplettering av verksamhetsorienterade nyckeltal som Balanced Scorecard.

Kursinnehåll

 • Från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning
 • Sambandet mellan affärsplan, strategi och budget
 • Budgetprocessen
 • Resultat- och likviditetsbudgetar
 • Uppföljning av budgetar
 • Budgeteringstrender
 • Produktkalkylering
 • Kalkyleringstrender
 • Finansiell planering
 • Rörelsekapital
 • Likviditetsplanering
 • Ekonomiska nyckeltal
 • Balanced Scorecard

Arbetsformen är föreläsningar och grupparbeten kring praktikfall med utrymme för egna frågor och diskussioner.

Oerhört trevliga föreläsare med hög kompetens. Bra sammanfattningar av svåra frågor.

Jan Karlestedt, revisor, Affärssynergi JK AB

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursen riktar sig primärt till dig som är revisor, redovisningskonsult, ekonomi- och redovisningsansvarig eller controller.

Kursomfattning

14 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • Miniräknare

Lärare

 • Rolf Larsson

  Ass prof
  Lunds Universitet
  Rolf G Larsson är ekonomie doktor vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, där han också är ansvarig för ämnesområde Redovisning. Han undervisar, forskar och arbetar som konsult inom området ekonomi- och verksamhetsstyrning. Han har jobbat med privata företag, kommuner och statliga organisationer både i Sverige och utomlands. Rolf sitter också i ett antal bolagsstyrelser. För närvarande är han involverad i ett sjukhusprojekt inom Lean Accounting tillsammans med ett svenskt och ett japanskt universitetssjukhus.
 • Per Magnus Andersson

  Ekonomie doktor
  Lunds Universitet
  Per Magnus är ekonomie doktor och verksam vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Per Magnus arbetar som lärare, forskare och konsult inom området ekonomistyrning och har under de senaste åren arbetat med olika projekt för att utveckla nya ekonomistyrningsmodeller i företag och förvaltning.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse