Ekonomichefsutbildning

Controlling

En kvalificerad kurs som ger dig fördjupad kompetens i väsentliga delar av verksamhetsstyrning. Kursen riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande yrkesroll. Du kommer att finna nya vägar och nya utmaningar när det gäller utveckling i och av företaget!

Ekonomichefsutbildning
25-26/10 + 16-17/11 Radisson Blu Strand Hotell Stockholm

Programinnehåll

Dag 1 Introduktion Aktuella styrfrågor – Tillväxt, Lönsamhet, Risk Fokus: Kassaflöde /rörelsekapital Processer & Mätetal, exemplet Lean text Dag 2 Affärsmodeller & ekonomisk styrning (Strategi) Intern styrning och kontroll Projektstyrning Avslutning
Dag 3 Introduktion Den ekonomiska styrprocessen – problem och möjligheter Att arbeta med ägare och styrelse Finansiell flexibilitet och ekonomisk hållbarhet Dag 4 IT utveckling Förändringsarbete i ekonomifunktionen Kalkylering –pris/investeringskalyl Sammanfattning och avslutning

Ekonomichefsutbildning – detaljerat kursprogram

 • Att aktivt och medvetet arbeta med företagets styrelse och ägare
 • Att uppmärksamma och hantera risk
 • Att leda medarbetare och sig själv i riktning mot bättre prestationer
 • Att leda och följa upp projekt
 • Aktuell IT-utveckling – speciellt Business Intelligence
 • Lean Management
 • Ekonomifunktionens situation
 • Att arbeta aktivt med balansräkningen
 • Att omstrukturera och utveckla verksamheter med IT-understödd organisationsförändring
 • Ägaransvar och socialt ansvar (CSR)

Detaljerat kursprogram

Bra blandning av ämnen som alla hänger ihop. Bra strukturerad kurs.

Johanna Cullin, controller, Statoil Fuel & Retails Sverige AB.

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

För dig som är

 • Företagsekonom

Kursen riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande yrkesroll.

Kursomfattning

28 vidareutbildningstimmar

Lärare

 • Mathias Cöster

  Universitetslektor
  vCard Företagsekonomiska institutionen
  Mathias är universitetslektor i företagsekonomi vid Uppsala universitet Campus Gotland och medlem i CASIP – Center for advanced studies of innovative price models. Tillsammans med kollegor vid Uppsala och Linköpings universitet bedriver han genom CASIP forskning om prissättning och särskilt sambandet mellan affärs- och prismodeller.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse