Excel för ekonomer

Controlling

Dubbla din kompetens! Vi lär dig hur du bygger kraftfulla ekonomimodeller och hur du skapar formler samt funktioner för redovisning. Excel för ekonomer visar hur du sparar mycket tid och hur den gör dig effektiv samt professionell i ditt arbete.

Excel för ekonomer
21 - 22 aug 09:00 - 16:00 Roda Kurslokaler Stockholm
18 - 19 sep 09:00 - 16:00 Roda Kurslokaler Stockholm
16 - 17 okt 09:00 - 16:00 Roda Kurslokaler Stockholm
16 - 17 okt 09:00 - 16:00 Handelsakademin Göteborg
13 - 14 nov 09:00 - 16:00 Roda Kurslokaler Stockholm
20 - 21 nov 09:00 - 16:00 Clarion Collection Hotel Temperance Malmö
30 nov - 1 dec 09:00 - 16:00 Roda Kurslokaler Stockholm
30 nov - 1 dec 09:00 - 16:00 Handelsakademin Göteborg
14 - 15 dec 09:00 - 16:00 Roda Kurslokaler Stockholm

Kursbeskrivning

Kursen är praktiskt inriktad och baseras på ett antal företagsekonomiska fall som du får färdigställa med stöd av Excel. Du lär dig hur du skapar och använder kalkyler, uppföljningsverktyg och budgetmodeller på nya sätt. Dessutom lär vi dig hur du tar fram professionella och lättillgängliga rapporter, hur du presenterar data på ett grafiskt övertygande sätt och importerar dessa i PowerPoint.

Kursinnehåll

Repetition av grunderna i Excel

 • Skapa formler med fasta och relativa referenser Formatera tal med standard och egna definierade format Skydda celler från oavsiktlig ändring Utskriftsformat

Arbeta med flera kalkylblad

 • Skapa grupper Tredimensionella formler

Kalkylbladsfunktioner

 • Statistiska funktioner Ekonomiska funktioner Om-funktioner Sökfunktioner

Att skapa grafiska rapporter

 • Hantera diagram och bilder Importera diagram från Excel i PowerPoint

Spara tid och undvik fel genom att automatisera ofta förekommande uppgifter

 • Makron

Hantering av stora datamängder

 • Skapa rapporter Listor, disposition och delsummor Pivottabeller

Sammanställ information från flera olika kalkylblad

 • Konsolidering Fjärrlänkar

Förkunskaper

Du bör vara van vid att skapa formler, använda kalkylbladsfunktioner, skapa och ändra diagram, jobba med flera kalkylblad samt skydda celler. Dessutom bör du kunna skillnaden mellan relativa och absoluta referenser, listhantering samt kunna låsa fönstret så att rubrikerna i en lista alltid syns

Senaste versionen av Excel

Kursen baseras på Excel 2016 som är fullt kompatibel med Excel 2013.

Du kan utan problem gå kursen om du har en äldre version av Excel, även om det kan förekomma en del visuella skillnader. Om du känner dig osäker vad gäller de olika versionerna, vänligen kontakta oss.

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursen riktar sig primärt till ekonomiansvariga, ekonomichefer, controllers, redovisningskonsulter, revisorer, redovisningschefer och ekonomiassistenter.

Kursomfattning

12 vidareutbildningstimmar

Ingår i utbildningsplan

Ekonomiassistent

Lärare

 • Thomas Grandin - Stockholm

  Roda Utbildning
 • Namdar Nasser - Göteborg

  Roda Utbildning
 • Kia Barwén Forsberg - Malmö

  Roda Utbildning

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse