FARs Branschdagar 2016

Redovisning

FARs Branschdagar är mötesplatsen för medlemmar och övriga i branschen att träffas över byrågränserna.

FARs Branschdagar 2016
22 - 23 sep 09:30 - 16:00 Quality Hotel Friends Solna-Stockholm

Årets tema: Det hållbara ledarskapet

Under Branschdagarna uppmärksammar vi branschens förändringsresa. Om vi tar till vara potentialen i omställningen öppnas nya möjligheter samtidigt som branschens attraktionskraft ökar. Detta förutsätter ett tydligt och hållbart ledarskap inom hela byrån. Här har alla på byrån ett ansvar att visa ledarskap, för medarbetare och för egen del.

Utmaningen är också att mejsla fram en affärsmodell som passar den egna verksamheten och som ger mest affärsnytta. Här måste alla bidra!

Under Branschdagarna lanseras en ny framtidsstudie som ger verktyg, perspektiv, goda exempel och inspiration. Vi kan se fram emot en spännande dialog om hur branschen genom tydligare ledarskap, ökat kundfokus och förnyade affärsmodeller kan stärka attraktionskraften bland såväl medarbetare som studenter.

Moderator: Anna Bellman, tidigare journalist inom radio och tv och därefter med mångårig erfarenhet inom marknad- och kommunikationsområdet.

Programmet
Torsdag 22 september

09.00–09.30
Registrering och kaffe

09.30–10.00
Branschdagarna öppnas
Jonas Svensson, ordförande FAR samt Dan Brännström, generalsekreterare FAR.

10.00–10.30
Nyckeln till framtiden – presentation av framtidsstudien
Göran Krafft och Magnus Kempe från Kairos Future, samt Bengt Skough, FAR, presenterar den nya framtidsstudien, ”Nyckeln till framtiden”, som utmanar branschens arbetssätt och affärsmodeller i den digitala miljön. 

10.30–11.00
Kaffe och mingel

11.00–11.45
Nyckeln till framtiden – paneldebatt kring framtidsfrågorna
Dialog om hållbarhet, ledarskap, kundernas behov och branschens attraktionskraft hos medarbetare och studenter. 
Medverkande: Marianne Sandén Ljungberg, Mazars, Christina Osmund, MyController, Hamish Mabon, EY, Bino Catasús, Stockholms universitet samt Dan Brännström, FAR.

11.45–13.00
Lunch

13.00–13.10
Presentation av de nominerade till Årets framtidsbyrå
Juryn består av Peter Rexhammar, Deskjockeys, Lena Möllerström Nording, Grant Thornton, Göran Krafft, Kairos Future, och Jan Söderqvist, Visma.

13.10–13.20
Utdelning av CH Witts pris

13.20–14.00
Ledarskap för förändring
För att kunna förstå en förändring behöver man förstå förändringens faser och hur vi agerar som människor, samt hur man kan underlätta processen. Patrik Jarenius på Mindset diskuterar vad som krävs av ledarskapet för att möta förändringarna tillsammans med medarbetare och kunder.

14.10–14.50
Hållbarhet och digitalisering – nya förutsättningar för näringslivet
Dialog om hur omvärldsförändringar och nya regelsystem påverkar näringslivet inklusive vår bransch. 
Medverkande: Günther Mårder, Företagarna, Pernilla Lundqvist, KPMG, Johanna Kjellberg, Grant Thornton, Emil Källström, ekonomisk-politisk talesman, Centerpartiet.

14.50–15.30
Kaffe och mingel

15.30–16.30
Inspirationsföreläsning: "Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på de bästa lekarna"
Milad Mohammadi  är en av de mest uppskattade talarna i näringslivet. Han föddes i slutet på 80-talet i Iran och flydde till Sverige. Vid 22 års ålder blev han Sveriges yngsta jurist och statsvetare.

16.30–18.00
FARs årsstämma
Alla medlemmar i FAR är välkomna att delta. Handlingar inför årsstämman återfinns på www.far.se

19.00–19.30
Gemensam fördrink

19.30–23.00
Middag och underhållning med Marika Carlsson
Underhållning med Marika Carlsson.
Utdelningen av FARs pris ”Årets framtidsbyrå”.

Ca 23.00 –
Festligheterna fortsätter
Kvällens band: Ål In Band.

Fredag 23 september

08.30–09.00
Kaffe

09.00–09.45
Handlingsplan för hållbart ledarskap
45 minuter med både visioner och praktiska exempel med Bengt Skough, FAR, Lena Möllerström, Nording Grant Thornton, Mattias Segerbrand, Saldo Redovisning och Peter Rexhammar, Deskjokeys.

09.45-10.30
Förmiddagsfika och mingel med utställarna

10.40–12.20
Parallella seminarier
Pass 1 

 • Nya affärsmodeller i branschen – handlingsplanen i praktiken
 • Revisionspaketets påverkan på SME-revisorer
 • Nya revisionsberättelsen
 • Redovisningskonsultens nya roll  
 • Utställare: Findity, My Numbers/ExOpen  

Pass 2

 • Hållbarhetsfrågan i mindre företag  så kan redovisningskonsulten bidra
 • Digital safari
 • Nya affärsmodeller i branschen – handlingsplanen i praktiken
 • Redovisningskonsultens nya roll
 • Utställare: Fortnox, Wolters Kluwer 

12.20–13.30
Lunch

13.30-14.15
Parallella seminarier
Pass 3

 • Digital safari
 • Intyg och otyg
 • Revisionspaketets påverkan på SME-revisorer 
 • Hållbarhetsfrågan i mindre företag  så kan redovisningskonsulten bidra
 • Utställare: Visma, Dicome Expense  

14.25–15.00
Så bidrar branschen till ett hållbart samhälle
Dialog om konkreta områden där branschen kan och ska göra skillnad på vägen mot hållbart näringsliv och samhälle.
Medverkande: Åse Bäckström, Global Child Forum, Annelie Dahlqvist, FAR och Dan Brännström, FAR.

15.00–15.30
Avslutning med prisutdelning

Även i år kommer vi hålla till på Quality Hotel Friends i Stockholm, beläget mitt emellan Friends Arena och Mall of Scandinavia.

Boka hotellrum på Quality Hotel Friends

Enkelrum 1 246 kr exkl. moms/rum/natt 
Dubbelrum 1 424 kr exkl. moms/rum/natt
Använd kod: FAR2016 för att erhålla vårt avtalspris.

www.nordicchoicehotels.se/quality/quality-hotel-friends/
reservations.friends@choice.se
Telefon 08 705 70 00

Årets utställare

För dig som är

 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse