Finansekonomen

Controlling

Det här är en längre distansutbildning som syftar till att du skall utveckla dina kunskaper om finansiering, budgetering och investering. Du lär dig hur effektivt budgetarbete kan vara ett värdefullt planerings- och styrmedel, både för resultat och likviditet. Du får insyn i hur kapitalanvändning och kapitalanskaffning påverkar företagets lönsamhet och hur finansieringskällor kan kombineras.

Finansekonomen
Distanskurs

Kursbeskrivning

Du erhåller även teoretisk och praktisk förståelse för när olika investeringskalkyler kan vara viktiga hjälpmedel vid beslutsfattandet

Kursinnehåll

 

 

Budgetering i praktiken

 • Budgetens syften
 • Budgetens uppbyggnad
 • Delbudgetar
 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget
 • Praktiska övningar

 

Effektiv finansiering

 • Kapitalanskaffning
 • Kapitalanvändning
 • Kapitalbindning
 • Kapitalrationalisering
 • Finansiella nyckeltal
 • Praktiska övningar

Investering och lönsamhet

 • Betalningsströmmar
 • Investeringsbeslut
 • Investeringskalkyler
 • Penningvärde och inflation
 • Skattekonsekvenser
 • Praktiska övningar

Förkunskaper

Kursen kräver genomgången gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå. Praktisk erfarenhet av arbete med ekonomisk planering och uppföljning underlättar studierna.

Bra att veta

Media

Du kommunicerar med din handledare via en internetbaserad studiesida. Där hittar du aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil.
I kursen ingår digitalt kursmaterial, fakta- och övningshäfte samt skriftlig dokumentation.

Inlämningsuppgifter

Tre inlämningsuppgifter som rättas av handledaren. För att få godkänt på kursen och erhålla kursintyg måste dessa vara godkända.

Webbtentamen och stödfunktioner

Genom hela kursen har du personligt handledarstöd via mejl och du får mejlsupport via din handledare.
Kursen avslutas med en webbtentamen. Du får ett intyg när ditt resultat är godkänt.

Systemkrav

Dator: PC med Windows eller Mac med macOS. Minst 1.0 GHz processor. Bredband, minst 0,5 Mbit rekommenderas. Rekommenderad skärmupplösning på dator är minst 1280 x 768 bildpunkter.

Mobiltelefon och läsplatta: iPad version 1 eller senare med iOS 5 eller högre, iPhone 5S eller senare med iOS 5 eller högre och Android på mobil eller läsplatta med KitKat eller senare.

Webbläsare som stöds

Google Chrome 14 eller högre på Windows, OS X och Android
Mozilla Firefox 7 eller högre på Windows eller OS X
Safari 5 eller högre på Windows eller OS X samt iOS Safari på iPhone/iPad
Internet Explorer 9 eller högre på Windows Vista, Windows 7, Windows 8 eller högre
Microsoft Edge på Windows 10 eller högre

Frågor och svar om kursen

Här hittar du fler frågor och svar

För dig som är

 • Företagsekonom

Personer i företag och offentlig förvaltning med ekonomiskt ansvar som vill höja sin kunskapsnivå.

Ekonomer i företag som vill utvecklas för att ta sig an kvalificerade controlleruppgifter.

Ekonomer och handläggare i offentlig förvaltning som vill öka användandet av kalkyler och budgeter som beslutsunderlag.

Kursomfattning

Ca 2–3 veckor. Den tid du har på dig att slutföra utbildningen är sex månader och du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse