Finforum

Redovisning

Finforum samlar människor med olika perspektiv på börsbolagens marknadskommunikation. Här sätts redovisnings- och informationsfrågor i såväl ett svenskt som ett internationellt perspektiv i fokus. Dagen avslutas som vanligt med att ordföranden i juryn för "Bästa redovisning" går igenom årets fokusområden, gjorda iakttagelser, trender med många exempel – både goda och mindre lyckosamma.

Finforum

2016 – Årets tema: Hållbar finansmarknad

 

Välkommen att diskutera hur näringslivets olika aktörer kan bidra till en hållbar finansmarknad.

Tid: Tisdag den 22 november 2016 kl 08:00-14:15
Plats:
Nasdaq, Tullvaktsvägen 15, Stockholm
Kostnad: 2 500 kr exkl. moms.

Programmet

08.00–09.00
Registrering med drop-in frukost

09.00–09.15
Börsöppning med klockringning

09.15–09:20
Vår moderator Per Grankvist, samtidsanalytiker, skribent och föreläsare hälsar välkommen

09:20- 09:30
Adam Kostyál, Europeisk Noteringschef Nasdaq Stockholm, inledningstalar

09.30–10.45
Vad kännetecknar en hållbar finansmarknad?

09.30: Finansmarknadsminister Per Bolund ger sin syn på hur politiken kan bidra till en hållbar finansmarknad

10.00: Paneldebatt om hur näringslivets olika aktörer kan bidra till en hållbar finansmarknad

Marianne Bogle,
Excecutive Director, CSR Sweden
Tommy Borglund
, Director/Partner, Hållbarhetskommunikation Hallvarsson & Halvarsson
Elisabet Jamal Bergström
, Hållbarhetschef, Handelsbanken
Henrik Sundström
, Hållbarhetsansvarig, Electrolux
Lars Söderfjell
, Ordförande i SFF:s Företagsvärderingsgrupp

10.45– 10.55
Intervju med hållbarhetschefen Kersti Strandqvist, SCA

10.55–11.15
Mingelpaus med kaffe

11.15–12.00 
Parallella seminarier

 • Risk eller möjligheter – vad efterfrågar Volvokoncernens intressenter för hållbarhetsinformation?
  Historiskt sett har hållbarhetsdata handlat om att förebygga risker ur ett ESG-perspektiv. Gäller detta fortfarande? Om större fokus läggs vid möjligheter, hur förändrar det vilken typ av information som redovisas? Hur gör man på Volvo för att tillgodose intressenternas krav och förväntningar? 
  Eva Lindebäck Brandt, Director CSR Stakeholder Management, AB Volvo
 • Så kommunicerar man hållbarhet till investerare
  Företag kan se stora värden försvinna om inte hållbarhet är integrerat i affärsverksamheten. Trots det visar investerare fortfarande ett svagt intresse för hållbarhetsfrågor och integrerar sällan hållbarhetsinformation i värderingen av bolag. Under en paneldebatt diskuterar vi hur man kommunicerar hållbarhet till investerare och gör det till en trigger för värderingar av bolag.
  Ulrika Lilja, kommunikationsdirektör, Stora Enso
  Helena Nordman-Knutson
  , Senior Director/Partner, Hallvarsson & Halvarsson
  Moderator: Cecilia Schön Jansson, vd, Sveriges Kommunikatörer

 • Nya krav på företagen att upprätta en hållbarhetsrapport
  Under hösten ska riksdagen fatta beslut om propositionen ’Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy’. Regeringen föreslår att alla företag av en viss storlek ska upprätta en hållbarhetsrapport med upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption.
  EY tar er igenom vad kraven innebär, vilka företag som berörs och hur ni kan göra för att komma igång. De nya bestämmelserna planerar att införas i årsredovisningslagen och ska tillämpas för första gången på räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2016.
  Marianne Förander och Patrik Jacobsson, Financial Accounting Advisory Services (FAAS), EY

12.00–13.15
Lunch med prisutdelning ”Bästa redovisning 2015”

13.15–14.15
Bästa redovisning, erfarenheter och iakttagelser från årets genomgång
Ordförande i juryn för Bästa redovisning, Nils Liliedahl, går igenom årets fokusområden, gjorda iakttagelser och aktuella trender i börsbolagens årsredovisningar.

14.15
Avslutning 

Sponsorer

     

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursomfattning

7 vidareutbildningstimmar

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse