Förändringsledning för controllers och ekonomichefer

Controlling

Aldrig tidigare har förändringsledning varit en så aktuell och efterfrågad kompetens. Organisationer som lyckas driva igenom sina förändringar oavsett om de är orsakade av förändringar i omvärlden eller smarta interna innovationer kommer bli framgångsrika över tid. Men förändring är svårt och många organisationer kan bli mycket bättre på att säkerställa att de nyttor förändringarna syftar till realiseras. Controllern har en central roll i organisationen och tillgång till såväl beslutsfattare som information. Många omfattande förändringsprojekt har kopplingar till strategi, ekonomi och/eller IT kräver struktur och uppföljning för att realisera värde.

Förändringsledning för controllers och ekonomichefer
23 - 24 okt 09:30 - 17:00 Scandic Anglais Stockholm

Kursbeskrivning

 

För att få ut största möjliga nytta av utbildningen får du som deltagare ett antal förberedelseuppgifter. Utbildningsdagarna är uppbyggda av korta teoretiska pass som följs av diskussioner, praktisk träning samt tillämpning av modeller och verktyg på dina utmaningar och kända case.

Kursinnehåll

 • Ta fram förändringsplan som säkrar nyttorealisering
 • Formulera tydliga och mätbara nyttor för förändringar
 • Ta fram, hantera och realisera ett Business Case
 • Analysera realiserbarhet med en förändring
 • Identifiera, involvera och hantera nyckelintressenter
 • Ta fram en kommunikations- och utbildningsplan
 • Skapa en väldefinierad förändringsprocess
 • Organisation och fördelning av ansvar för kritiska delar inom förändring

Kursens mål

Efter utbildningen kommer du kunna:

 • Beskriva olika teoretiska ramverk och modeller för förändring och förändringsledning
 • Förstå skillnad mellan olika sätt att genomdriva förändring och kunna avgöra när vilka bör användas
 • Tillämpa olika modeller, metoder och verktyg för att genomdriva verklig och varaktig förändring
 • Realisera en förändring där Business Case Management och förändringsuppföljning är centrala delar

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

För dig som är

 • Företagsekonom

Utbildningen är särskilt riktad till dig som arbetar hel- eller deltid med förändring inom, eller utveckling av finans- och ekonomiorganisationer, eller som pådrivare av förändringar i egenskap av business partner till verksamheten.

Du arbetar sannolikt som controller, CFO, ekonomichef, eller som verksamhets-, affärs- eller processutvecklare inom eller nära en finans-/ekonomiorganisation

Kursomfattning

21 vidareutbildningstimmar

Lärare

 • Pontus Wadström

  A Real Movement
  Pontus arbetar som rådgivare, utbildare, forskare och författare inom strategi och förändring. Hans erfarenhet innefattar arbete som strategi- och managementkonsult och ansvar för strategi- och förändringsfrågor inom såväl globalt noterade koncerner som start-ups. Han är doktorand i Industriell ekonomi vid KTH samt har en Civilekonomexamen och en psykologiexamen från Linköpings Universitet.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse