God redovisningssed i bostadsrättsföreningar

Redovisning

Det är känt för många att progressiva avskrivning inte får tillämpas, men hur har K-regelverken påverkat redovisningen i en bostadsrättsförening och vilken information bör i övrigt lämnas i årsredovisningen för en bostadsrättsförening? Erfarenhet hittills visar en praxis med stora variationer och utmaningar vid tillämpning av de nya reglerna. Utbildningen riktar sig framförallt till redovisningskonsulter, ekonomiska förvaltare och revisorer som behöver uppdatering av gällande regler för bostadsrättsföreningar.

God redovisningssed i bostadsrättsföreningar
15 nov 09:30 - 17:00 Hotel Riverton Göteborg
30 nov 09:30 - 17:00 Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Stockholm

Kursbeskrivning

Under 2000-talet har redovingslagstiftningen och normgivningen skärpts och förtydligats för bostadsrättsföreningar, varför nya infallsvinklar och frågor uppkommit.

K-regelverken har trätt i kraft och dessa har stor påverkan på redovisningen i bostadsrättsföreningar.

Den fråga som har debatterats mest är om progressiv avskrivningsmetod kan tillämpas eller ej och effekterna av BFN:s beslut i april 2014 att ändra normgivningen för avskrivningar i K2 kommer självklart att diskuteras. Vi kommer också att beröra branschorganisationernas och andra intressenters olika synpunkter och diskutera hur en möjlig anpassning av såväl K2 som K3 kan se ut.

Kursinnehåll

Hur ska bostadsrättsföreningen anpassa sin årsredovisning till ÅRL?

 • Innehåll i förvaltningsberättelsen
 • Anpassning av resultaträkningen
 • Tilläggsupplysningar

Redovisning av underhållsfonder - BFNAR 2003:4

 • Periodiskt kontra löpande underhåll
 • Vad ska redovisas i resultaträkningen?
 • Hur ska förändring av underhållsfond redovisas?
 • Utseende på resultatdispositionen

Avskrivningar – BFNAR 2001:3

 • Effekter i K2/K3
 • Nyttjandeperiod för bostadsbyggnader
 • Restvärde
 • Rak eller progressiv avskrivning
 • Komponentavskrivning
 • Avskrivningar på aktiverade förbättringskostnader

Andra redovisningsmässiga frågeställningar

 • Inkomstskatt för BRF
 • Skattemässiga frågeställningar
 • Äkta kontra oäkta förening
 • Fastighetsskatt
 • Moms m.m.

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

 • Redovisningsfrågor m.m.

Övriga frågeställningar

 • Upplåtelse av nya ytor
 • Kapitaltillskott
 • Särskild debitering – när?

Jag tycker att kursen i helhet var mycket bra med intressanta inslag som verkligen berör det som vi arbetar med dagligen!

Therese Helin, förvaltare, 7-Fast AB

Tips om en förbättrad årsredovisning för brf – hämta idéskrift

Idéskrift brf

 

Idéskriften är framtagen av en arbetsgrupp med medarbetare från FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och SBC.

Hämta idéskriften här

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursen riktar sig till redovisningskonsulter, revisorer, förvaltare och andra som professionellt arbetar med bostadsrättsföreningar.

Kursomfattning

7 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online

Lärare

 • Ingela Andersson

  Auktoriserad revisor
  PwC
  Ingela Andersson är verksam som auktoriserad revisor på PwC i Kista utanför Stockholm och arbetar sedan många år uteslutande med revision och rådgivning för bostadsrättsföreningar. Hon har mångårig erfarenhet och kompetensutveckling för personer verksamma som revisorer och redovisningskonsulter och har under många år förmedlat sin kunskap inom området genom behovsanspassad utbildning åt bostadsrättsföreningar, företag och organisationer.
 • Jörgen Götehed

  Revisor/Regionchef
  BoRevision i Sverige AB
  Jörgen är revisor vid BoRevision i Stockholm och arbetar sedan många år framförallt med revision och revisionsnära tjänster för bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar. Han är chef för region Norr inom BoRevision och är stationerad i Stockholm. Jörgen är verksam hos många administrativa förvaltare av bostadsrättsföreningar, såväl stora rikstäckande organisationer som små lokala förvaltare.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse