God redovisningssed i fastighetsföretag

Redovisning

Kursen ger dig en övergripande bild av vad som är god redovisningssed för fastighetsbolag. Vi går igenom alla väsentliga områden som är specifika för fastighetsbolag och beskriver vilka olika regelsystem som finns, med koncentration på svensk redovisningssed.

God redovisningssed i fastighetsföretag
10 nov 09:00 - 17:00 Hotel Riverton Göteborg
21 nov 09:00 - 17:00 Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Stockholm

Kursbeskrivning

Fastighetsverksamhet är speciell, reser ett antal branschspecifika redovisningsfrågor och ställer krav på särskild utformning av årsredovisning/ekonomisk rapportering.

Du kommer att få en tydlig bild av hur man gör i praktiken - regelsystemet löser ju inte allt; det måste även göras bedömningar och avvägningar. Därför får du också ta del av exempel och erfarenheter som kan hjälpa dig i din praktiska vardag.

Kursinnehåll

 • Lagar, rekommendationer, branschnormer – inklusive K3
 • Olika typer av fastigheter - klassificering, anläggningstillgångar, omsättningstillgångar
 • Anskaffning av fastighet. Vilka utgifter aktiveras? När redovisas köp?
 • Åtgärder på fastigheterna - aktivering eller kostnadsföring?
 • Aktivera ränta?
 • Avskrivning – principer, inklusive komponentavskrivning
 • Nedskrivning
 • Hur görs värdebedömning/fastighetsvärdering (övergripande/grundläggande aspekter)
 • Redovisning av verkligt värde - i balans-/resultaträkning respektive i not
 • Uppskrivning
 • Försäljning av fastighet. När redovisas den?
 • Villkor vid försäljningen - betalningstid, hyresgarantier etc.
 • Uppskjuten skatt
 • Rubriceringar i årsredovisning. Noter

Väl uppbyggd kurs med bra och nyttig dokumentation som man kan använda sig av i det dagliga arbetet. Bra nivå vilket innebär att både den som redovisar enligt BFN och den som redovisar enligt IFRS kan få behållning.

Agneta Martinsson, ekonomiansvarig, Wihlborgs Fastigheter AB

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursomfattning

7 vidareutbildningstimmar

Lärare

 • Ingemar Rindstig

  Auktoriserad revisor
  Ernst & Young AB
  Ingemar är auktoriserad revisor vid Ernst & Young i Uppsala och är ansvarig för Ernst & Young Real Estate och har stor erfarenhet av ekonomi och redovisning i bygg- och fastighetsföretag. Han är djupt engagerad i kårens utbildning och har under många år varit ordförande i FARs utbildningskommitté.
 • Bo Nordlund

  Redovisningsspecialist
  BREC
  Bo är värderings- och redovisningsspecialist med inriktning mot fastigheter och fastighetsföretag. Han tjänstgör även på KTH i Stockholm samt är associerad till KPMG.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse