Handelsrätt – 15 hp

Juridik

En kurs i handelsrätt för dig som i första hand ska bli auktoriserad redovisningskonsult eller auktoriserad revisor och behöver komplettera din eftergymnasiala utbildning.

Nästa kursstart: våren 2018

Handelsrätt – 15 hp
6 feb - 25 apr 09:30 - 16:00 Centralt i Stockholm Stockholm

Programinnehåll

Föreläsare: Amie Dahlqvist
Tider: Dag 1 - kl. 10.00-17.00 Dag 2 - kl 09.00-16.00 Under det dessa två dagar sker en repetition av grundläggande juridiska begrepp samt juridisk metod. Vi går igenom centrala delar i ämnena personrätt, avtalsrätt och köprätt samt behandlar vissa straff- och processrättsliga frågeställningar med koppling till kursens målgrupp.
Föreläsare: Annina Persson
Tider: Dag 1 - kl. 10.00-17.00 Dag 2 - kl 09.00-16.00 Avsnittet tar upp tre områden, nämligen fordringsrätten, sakrätten och insolvensrätten. Du får en fördjupad kunskap om de tre områdenas principer och regler. Du lär dig också att identifiera och hantera centrala fordringsrättsliga, sakrättsliga och insolvensrättsliga problem.
Föreläsare: Anders Lagerstedt
Tider: Dag 1 - kl. 10.00-17.00 Dag 2 - kl 09.00-16.00 Block III handlar om associationsrätt. Vi börjar med aktiebolagsrätt där du får en fördjupad kunskap i central aktiebolagsrätt där vi även tar upp rättsfall och frågeställningar av praktisk natur. Kursen kommer även att belysa Handelsbolagsrätten där vi går igenom reglerna on handelsbolag, kommanditbolag och enkla bolag. Som avslutning på delkursen kommer även Ekonomiska och Ideella föreningar belysas där du får lära dig de grundläggande skillnaden mellan dessa två föreningstyper, men även lära dig om de nya lagregler som gäller för Ekonomiska föreningar.

Kursbeskrivning

Kursen omfattar de rättsregler som styr ekonomiska transaktioner och effekterna av sådana transaktioner i olika riktningar. Här ingår olika typer av avtalsförhållanden, så som köp, kreditavtal, borgensavtal och uppdragsavtal, bolagsrätt och annan associationsrätt. Utöver förmögenhetsrätten omfattar kursen insolvensrätt (konkurs, utmätning m.m.) samt straff och brott i näringslivet.

Genom studierna utvecklar du din kunskap inom ämnesområdena och förbättrar din förmåga att definiera, analysera och förklara problem inom dessa områden.

Föreläsningar, självstudier och hemtenta

Undervisningen sker i form av föreläsningar och lösning av seminarieuppgifter. Sex dagars lärarledda seminarier (36 timmar) samt självstudier och hemtentor (ca 40–50 timmar). Kursen är indelad i tre block.

Examination

Godkända prestationer under kursen i form av aktivt deltagande i undervisningen liksom författande av en rättsutredning på handelsrättens område betygsätts med betyget G eller VG och ger 15 högskolepoäng. Kursen hålls i samarbete med Örebro universitet och är en komprimerad form av universitetsutbildningen riktad till yrkesverksamma.

Kursen är godkänd av Revisorsnämnden.

Litteraturförteckning

Förkunskaper

För att lättare kunna ta till sig av utbildningen bör du ha gått juridisk översiktskurs.

Frågor och svar om kursen

Här hittar du fler frågor och svar

För dig som är

Kursen riktar sig primärt till dig som arbetar som revisor, redovisningskonsult eller ekonomiassistent.

Kursomfattning

36 vidareutbildningstimmar

Sex dagar lärarledda seminarier (36 timmar) samt självstudier och hemtentor (ca 40–50 timmar, kan variera beroende på förkunskaper). Kursen är indelad i tre block och du får en hemtenta efter resp. block.

Lärare

 • Annina H Persson

  Professor i civilrätt
  Örebro universitet
 • Amie Dahlqvist

  Universitetsadjunkt
  Örebro universitet
 • Anders Lagerstedt

  Universitetslektor
  Stockholms Universitet
  Anders är universitetslektor vid Stockholms universitet. Han har specialiserat sig på associationsrätt och arbetar sedan lång tid tillbaka med vidareutbildning i dessa frågor för bl.a. revisorer.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse