IFRS – grundläggande

Redovisning

Du får en orientering om vad IFRS innebär, vilka principiella grunder som ligger bakom, vem som utformar normerna och i vilka avseenden IFRS-redovisning skiljer sig åt jämfört med en redovisning enligt svenska normer.

IFRS – grundläggande
26 sep 09:30 - 17:00 Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset Stockholm

Kursbeskrivning

 

Du får en översiktlig genomgång av de områden där större skillnader finns.

Under kursen går vi inte in på detaljer kring redovisningen av olika slag av transaktioner och balansposter.

Kursinnehåll

Grundkursen i IFRS ger dig en första kontakt med de internationella redovisningsstandarderna. Vi går igenom följande:

 • Vad IFRS, IAS, IFRIC och SIC är för slags standarder och uttalanden
 • Vad IASB är för slags normgivande organ som ger ut dessa standarder
 • Vilka bolag som ska tillämpa IFRS
 • Hur IFRS omfattas i de europeiska redovisningsdirektiven och hur IFRS blir bindande i Europa
 • Vilka de grundläggande skillnaderna är i IFRS jämfört med ÅRL och svenska redovisningsnormer avseende uppställningsformer och format på en årsredovisning, värderingsregler, och när transaktioner ska redovisas

Fortsättningskurs

Om du vill lära dig mer om IFRS rekommenderar vi kursen IFRS – fördjupning.

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursomfattning

7 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • IFRS-volymen alternativt FAR Online
 • Miniräknare

Lärare

 • Pernilla Lundqvist

  Redovisningsspecialist
  Ernst & Young AB
  Pernilla är ekonomie doktor, redovisningsspecialist på EY, adjunkt vid Handelshögskolan i Göteborg och ledamot i Redovisningsutredningen. Hon är en mycket uppskattad lärare på FAR och är också ansvarig för FARs IFRS-dag.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse