IFRS – grundläggande

Redovisning

Du får en orientering om vad IFRS innebär, vilka principiella grunder som ligger bakom, vem som utformar normerna och i vilka avseenden IFRS-redovisning skiljer sig åt jämfört med en redovisning enligt svenska normer.

IFRS – grundläggande
27 sep 09:30 - 17:00 Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset Stockholm
8 nov 09:30 - 17:00 Scandic Opalen Göteborg

Kursbeskrivning

Du får en översiktlig genomgång av de områden där större skillnader finns.

Under kursen går vi inte in på detaljer kring redovisningen av olika slag av transaktioner och balansposter.

Kursinnehåll

Grundkursen i IFRS ger dig en första kontakt med de internationella redovisningsstandarderna. Vi går igenom följande:

 • Vad IFRS, IAS, IFRIC och SIC är för slags standarder och uttalanden
 • Vad IASB är för slags normgivande organ som ger ut dessa standarder
 • Vilka bolag som ska tillämpa IFRS
 • Hur IFRS omfattas i de europeiska redovisningsdirektiven och hur IFRS blir bindande i Europa
 • Vilka de grundläggande skillnaderna är i IFRS jämfört med ÅRL och svenska redovisningsnormer avseende uppställningsformer och format på en årsredovisning, värderingsregler, och när transaktioner ska redovisas

Fortsättningskurs

Om du vill lära dig mer om IFRS rekommenderar vi kursen IFRS – fördjupning.

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursomfattning

7 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • IFRS-volymen alternativt FAR Online
 • Miniräknare

Lärare

 • Pernilla Lundqvist

  Redovisningsspecialist
  KPMG AB
  Pernilla är ekonomie doktor, redovisningsspecialist på KPMG, adjunkt vid Handelshögskolan i Göteborg och ledamot i Redovisningsutredningen. Hon är en mycket uppskattad lärare på FAR Akademi och är också ansvarig för FAR Akademis IFRS-dag.
 • Eva Wadman

  Auktoriserad revisor
  KPMG AB
  Eva är verksam som redovisningsspecialist vid KPMG i Stockholm. Hon var under många år auktoriserad revisor och har mångårig erfarenhet av utbildning både för kunder och för kollegor på KPMG.
 • Louise Sjödin

  Redovisningsspecialist
  KPMG AB
  Louise är redovisningsspecialist vid KPMG i Stockholm. Hon har mångårig erfarenhet av klientutbildning och undervisar även internt hos KPMG.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse