Inför bolagsdeklaration – fällor och fel

Skatt

En halvdagskurs där skattejuristen Johanna Wiklund går igenom de vanligaste felen och fällorna vid upprättandet av bolagsdeklarationen.

 

 

Inför bolagsdeklaration – fällor och fel

Kursinnehåll

Förutom att gå igenom nyheterna på blanketten kommer hon ge tips och råd vid upprättandet av de skattemässiga justeringarna. Johanna kommer även informera om vad Skatteverket ska lägga extra fokus på vid årets granskning samt vikten av att skriva bra öppna yrkanden.

Särskild genomgång av:

  • Underskott
  • Koncernbidrag
  • Fastigheter
  • Aktier och andra delägarrätter
  • Andelar i handelsbolag
  • Öppna yrkanden

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

För dig som är

  • Företagsekonom
  • Redovisningskonsult

Kursomfattning

3 vidareutbildningstimmar

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse