Intern styrning och kontroll

Revision

Kursen, ett samarbete mellan FAR och Internrevisorerna IIA, ger dig en stabil grund för att följa de alltmer växande kraven på intern styrning och kontroll som gäller för alla moderna företag. Du får även en praktisk insikt i att som internrevisor, externrevisor, controller eller rådgivare förstå den nytta som du kan tillföra i ditt företag.

Kursen genomförs och administreras av Internrevisorerna, där du även gör din anmälan >>

Intern styrning och kontroll

Övrigt

Boken Intern styrning och kontroll – både lönsamt och säkert ingår.

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

För dig som är

  • Företagsekonom
  • Revisor

Kursomfattning

14 vidareutbildningstimmar

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse