Investering och lönsamhet

Controlling

Kursen syftar till att underlätta för dig att fatta olika investeringsbeslut. Med hjälp av olika investeringskalkyler jämför du alternativa investeringar med varandra och rangordnar dem. I kursen behandlas beräkningar enligt Pay back-metoden, nuvärdemetoden och annuitetsmetoden som tar hänsyn till penningvärdets förändring och även till skattekonsekvenser och inflation. Kursen är praktiskt inriktad och innehåller därför olika sorters övningar.

Investering och lönsamhet
Distanskurs

Kursbeskrivning

Online-kurs där föreläsningar varvas med interaktiva filmer, praktiska övningar och kommentarer från redovisnings- och ekonomiexperter. Här finns också kunskapstester, ordlista, index och en rad andra funktioner. Licensierad av xpectum AB.

Kursinnehåll

  • Introduktion till företagsekonomi
  • Introduktion till ekonomistyrning
  • Investeringsbeslut
  • Grundläggande begrepp
  • Kalkylmetoder (Pay-back, Nuvärde, Annuitet, Internränta)
  • Inflation & skatt
  • Praktiska övningar

Förkunskaper

Vi rekommenderar genomgången gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå. Alternativt kunskaper förvärvade på annat håll.

Bra att veta

Media

Du kommunicerar med din handledare via en internetbaserad studiesida. Där hittar du aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil.
I kursen ingår digitalt kursmaterial, fakta- och övningshäfte samt skriftlig dokumentation.

Inlämningsuppgifter och stödfunktioner

Genom hela kursen har du personligt handledarstöd via mejl och du får mejlsupport via din handledare.
En inlämningsuppgift som rättas av handledaren. För att få godkänt på kursen och erhålla kursintyg måste denna vara godkänd. .

Systemkrav

Dator: PC med Windows eller Mac med macOS. Minst 1.0 GHz processor. Bredband, minst 0,5 Mbit rekommenderas. Rekommenderad skärmupplösning på dator är minst 1280 x 768 bildpunkter.

Mobiltelefon och läsplatta: iPad version 1 eller senare med iOS 5 eller högre, iPhone 5S eller senare med iOS 5 eller högre och Android på mobil eller läsplatta med KitKat eller senare.

Webbläsare som stöds

Google Chrome 14 eller högre på Windows, OS X och Android
Mozilla Firefox 7 eller högre på Windows eller OS X
Safari 5 eller högre på Windows eller OS X samt iOS Safari på iPhone/iPad
Internet Explorer 9 eller högre på Windows Vista, Windows 7, Windows 8 eller högre
Microsoft Edge på Windows 10 eller högre

Frågor och svar om kursen

Här hittar du fler frågor och svar

För dig som är

  • Företagsekonom

Personer i företag eller förvaltning med ekonomiskt ansvar.


Anställda på ekonomi- och redovisningsavdelningar.

Kursomfattning

2–3 dagar (18 timmar). Den tid du har på dig att slutföra utbildningen är sex månader och du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse