K3 – fördjupning

Redovisning

K3-regelverket är omfattande och en korrekt tillämpning kräver erfarenhet. Kursen går igenom och fördjupar sig i ett antal svårare tillämpningsfrågor i K3-regelverket. Genom kursen får du möjlighet att diskutera många av de bedömningsfrågor som finns inom ramen för K3.

K3 – fördjupning
10 - 11 okt 09:30 - 16:30 Hotel Riverton Göteborg
10 okt 09:30 - 17:00 Hotel Riverton Göteborg
11 okt 08:30 - 16:30 Hotel Riverton Göteborg
8 - 9 nov 09:30 - 16:30 Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset Stockholm
8 nov 09:30 - 17:00 Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset Stockholm
9 nov 08:30 - 16:30 Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset Stockholm

Kursbeskrivning

Kursen går igenom ett antal svårare redovisningsfrågor som man stöter på när man redovisar enligt K3. Allt från frågor som krävs för att få tillämpa säkringsredovisning till bedömningsfrågor där det inte finns några givna svar. Genom varierande teoriavsnitt och praktiska case blir svårare frågeställningar lättare att förstå. Under dagarna kommer ett flertal diskussionsuppgifter och exempel gås igenom.

Dag 1 hanterar frågor som berör de flesta typer av företag och dag 2 hanterar frågor som framförallt berör bolag i en koncern och koncernredovisning.

Exempel på områden som behandlas är:

Dag 1

 • Egenupparbetade immateriella tillgångar
 • Komponentredovisning
 • Intäkter
 • Avsättningar
 • Händelser efter balansdagen
 • Säkringsredovisning
 • Finansiella instrument

Dag 2

 • Förvärvsanalyser
 • Minoritetsintresse
 • Omvända förvärv
 • Finansiell leasing
 • Närståendetransaktioner
 • Uppskjuten skatt

Välj själv – du kan gå en eller båda dagarna!

Du kan välja att gå bara dag 1, bara dag 2, eller båda dagarna.

 

Förkunskaper

Du bör innan denna kurs vara orienterad i K3-regelverket exempelvis genom att ha tagit del av någon form av grundläggande kurs om K3-regelverket och dess principer.

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursomfattning

14 vidareutbildningstimmar

Övrig information

Gå en dag – eller båda

Du kan välja att gå en dag eller båda dagarna. Du väljer!

Pris för en dag 6 200 kr exkl. moms och för båda dagarna 11 500 kr exkl. moms.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse