Kassaflödesanalys för koncern

Redovisning

En kurs för dig som vill lära dig hur du upprättar och analyserar en kassaflödesanalys för en koncern. Efter kursen är du väl insatt i de regler och praxis som ligger till grund för kassaflödesanalysen och du kan upprätta en kassaflödesanalys för en koncern. Vi går även igenom speciella problem som kan uppstå i kassaflödesanalysen.

Kassaflödesanalys för koncern
8 nov 09:30 - 17:30 Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset Stockholm

Kursinnehåll

Kursen baserar sig på Bokföringsnämndens regler om kassaflödesanalys inom ramen för K3 samt IFRS standarden IAS 7 Rapport över kassaflöden.

Du får en genomgång av:

 • Regelverk och praxis
 • Köp och försäljning av dotterföretag
 • Hantering av utländska dotterföretag i kassaflödesanalysen- med fokus på hantering av omräkningsdifferenser  
 • Hantering av minoritetsintressen och intresseföretag
 • Avstämningsförfarande, det vill säga tekniken att få rapporten ”att gå ihop”
 • Analys utifrån kassaflödesanalys

Förkunskaper

Du bör känna till grunddragen vid upprättande av en enklare kassaflödesanalys i juridisk person och ha kunskaper i koncernredovisning.

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursomfattning

7 vidareutbildningstimmar

Lärare

 • Jörgen Nilsson

  Redovisningsspecialist
  KPMG AB
  Jörgen är redovisningsspecialist och verksam vid KPMG i Stockholm. Han arbetar som konsult i kvalificerade redovisningsfrågor och har många års praktisk erfarenhet av kassaflödesanalyser.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse