Kassaflödesanalys i praktiken

Redovisning

Efter den här dagen kommer du att ha de kunskaper som behövs för att självständigt upprätta en kassaflödesanalys i en juridisk person (aktiebolag). Under kursen beskrivs hur en kassaflödesanalys kan tydas och i korthet också hur den kan användas som ett prognosinstrument.

Kassaflödesanalys i praktiken
16 okt 09:30 - 17:00 Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset Stockholm

Kursbeskrivning

Vi går igenom redovisning av kassaflöden för att visa hur man i praktiken upprättar en kassaflödesanalys med utgångspunkt från BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Vi visar också några praktiska exempel på kassaflöden i några olika bolag.

Vi tar fasta på den teknik som ligger till grund för att utforma analysen och belyser på så vis vilka händelser i redovisningen som påverkar kassaflödet.

Kursinnehåll

 • Lagar och regler som styr kassaflödesredovisning
 • Användningsområden för kassaflöden
 • Hur man beräknar kassaflöden
 • Hur man gör en kassaflödesanalys
 

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursomfattning

7 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • Miniräknare

Lärare

 • Stefan Engström

  Auktoriserad revisor
  Auditor Revisionsbyrå AB
  Stefan är auktoriserad revisor vid Auditor Revisionsbyrå AB Stockholm. Mångårig erfarenhet som lärare i redovisning, bl.a. vid universitet, högskolor och FAR Akademi. Medförfattare till boken ”Testa den interna kontrollen och redovisningen!”.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse