Koncernredovisning – introduktion

Redovisning

En kurs för dig som vill få en introduktion i koncernredovisning och som vill kunna tillämpa grundläggande delar i arbetet med koncernens bokslut. Under dagen får du en beskrivning av de grundläggande områdena inom koncernredovisning, både teoretiskt och praktiskt.

Koncernredovisning – introduktion
17 okt 09:30 - 17:00 Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset Stockholm

Kursbeskrivning

Du får en genomgång i koncernredovisningsteknik, förvärvsanalyser och elimineringar. Kursen ger dig också en introduktion till vissa centrala skattemässiga regler för koncerner.

Kursinnehåll

 • Investering i företag - redovisning och rapportering
 • Förvärvsanalys - första steget
 • Eliminering av aktier i dotterföretag - andra steget
 • Elimineringar av internvinster och interna mellanhavanden - fortsatta steg i arbetet med koncernredovisningen
 

Bra bredd på vad som togs upp, så att man får idéer om vilka områden som man behöver fördjupa sig inom.             

Erika Petersson, Marknads- och projektadministration, Rala AB

Att jag förstod bättre hur elimineringar går till och hur man ställer upp redovisningen från MD och DB till Koncern.

Annika Lindhoff, redovisningsekonom, Vectura Fastigheter AB

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursomfattning

7 vidareutbildningstimmar

Ingår i utbildningsplan

Ekonomiassistent

Ta med till kursen

 • Miniräknare

Lärare

 • Bengt Lindström

  Studierektor
  Södertörns högskola
  Bengt är studierektor vid Södertörns högskola och lärare i redovisning och finanisering. Han är särskilt inriktad på redovisningsteoretiska problem och analys av finansiella rapporter. Bengt är även verksam som konsult och har mer än 20 års erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma.
 • Göran Johansson

  Auktoriserad revisor
  G. Johansson Revisionsbyrå i Nacka Strand AB
  Göran är auktoriserad revisor och lärare i redovisning och revision. Göran har flera års erfarenhet av att utbilda både yrkesverksamma och studenter vid universitet och högskola. Han har också skrivit flera böcker inom redovisning och finansiell rapportering.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse