Koncernredovisning I

Redovisning

En mycket praktiskt inriktad tredagarskurs där du arbetar med ett brett spektrum av praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Efter avslutad kurs ska du kunna upprätta koncernbokslut och ha fått översiktlig kunskap om de problem som hänger samman med främmande valutor.

Koncernredovisning I
18 - 20 sep 09:30 - 16:30 Scandic Anglais Stockholm
16 - 18 okt 09:30 - 16:30 Radisson Blu Hotel Malmö Malmö
6 - 8 nov 09:30 - 16:30 Hotel Riverton Göteborg
13 - 15 nov 09:30 - 16:30 Scandic Anglais Stockholm

Kursbeskrivning

 

Kursen baseras på K3:s regler om koncernredovisning men tar också upp vissa exempel från IFRS. Du kommer under större delen av kurstiden att arbeta med ett antal praktikfall inom ett mängd olika områden. Kursen inleds med en föreläsning som ger en grundläggande orientering av ämnet och som tjänar som en bas för praktikfallen. Kortare föreläsningsavsnitt varvas sedan med praktikfall under kursdagarna. Praktikfallen bygger på varandra och det är därför viktigt att vara aktiv och närvarande hela tiden. Föreläsningar varvas med grupparbeten.

Kursinnehåll

 • K3:s regler om koncernredovisning med belysning av större skillnader mellan K3 och IFRS
 • Lagtext
 • Information om ÅRL
 • Förvärvsanalys
 • Förvärv under året
 • Successiva förvärv
 • Uppskjutna skatter
 • Goodwill
 • Internvinster
 • Bundna och fria reserver
 • Avstämning av eget kapital
 • Minoritetsintressen
 • Försäljning av dotterföretag
 • Utländska dotterföretag
 • Aktuella koncernredovisningsfrågor
 • Dokumentation

Förkunskaper

Du ska ha goda kunskaper i redovisning samt någon erfarenhet av koncernredovisning.

Kursen har gett mig en bättre kunskap om koncernredovisning som jag kommer ha stor nytta av i mitt dagliga arbete.

Kristin Palmborg
Group Account Controller, Lindab AB

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursomfattning

21 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • Miniräknare

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse