Kvalificerade frågor i ägarledda företag och koncerner – avseende redovisning, skatt och civilrätt

Skatt

Under kursen möter du kvalificerade frågeställningar som förekommer i ägarledda företag och koncerner. En praktiskt inriktad kurs där lärarna utifrån sina olika specialistkompetenser medverkar till att ge en helhetssyn om sambandet mellan redovisning, skatterätt och civilrätt. 

Kvalificerade frågor i ägarledda företag och koncerner – avseende redovisning, skatt och civilrätt
16 - 23 sep 00:00 - 00:00 Royal Hotel San Remo San Remo, IT

Kursbeskrivning

Under respektive kursavsnitt behandlas även nyheterna inom de olika områdena. Kursveckan ger dig ett värdefullt erfarenhetsutbyte med både kursdeltagare och lärare.

Kursinnehåll 2017

Koncerner, intresseföretag och andra samarbetsformer (utifrån civilrätt, redovisning och skatt)

 • Tillämpning av begreppen koncerner och intresseföretag
 • Joint venture, konsortier, enkla bolag och samägande
 • Koncernbegreppet i förhållande till redovisning
 • Redovisning och beskattning i större och mindre koncerner och andra samarbetsformer

Ägarstrukturer

 • Bolagsordning – betydelse för ägare och tredje man
 • Aktieägaravtalet – möjligheter och begränsningar
 • Fåmansföretag och dess särregler

Kapitaltransaktioner

 • Eget kapital – redovisning med beaktande av nya regler
 • Vinstutdelning; förskott, interima och anteciperade
 • Koncernbidrag, förtäckta vinstutdelningar – ny rättspraxis
 • Skatterättslig indelning av aktier
 • Konflikt borgenärs- och ägarskyddsregler

Omstruktureringar, förvärv och avyttringar

 • Omstruktureringar i äkta och oäkta koncern; underprisöverlåtelser, paketeringar och andelsbyten
 • Fusioner och fissioner/delning
 • Koncernlån och förvärvslåneförbudet

Kapitalbrist och kapitaltillskott

 • Bristtäckning och ansvar
 • Aktieägartillskott
 • Kapitaltäckningsgarantier
 • Rättspraxis

 

.

Frågor och svar om kursen

Här hittar du fler frågor och svar

Medlemspris

FAR-medlemmar får 10% rabatt på kurspriset. Rabatten regleras vid fakturering.

Boka din resa


Du bokar resan till San Remo via vår externa resebyrå JB Travel.

Boka flyg och hotell >>

För dig som är

Revisor, redovisningskonsult, företagsekonom men även till skattekonsulter och bolagsjurister.

Kursomfattning

30 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • FARs Samlingsvolym Redovisning senaste utgåvan alt. FAR Online

Lärare

 • Lars Johansson

  Business Tax Services
  Ernst & Young AB
  Lars är skattekonsult vid EY i Växjö. Han arbetar huvudsakligen med skatterådgivning till små och stora ägarledda företag. Lars har mångårig erfarenhet inom skatterådgivning och har tidigare arbetat på skatteverket.
 • Kerstin Fagerberg

  Redovisningsexpert
  SEB Företag & Privatkunder
  Kerstin är redovisningsexpert vid SEB Företag & Privatkunder i Stockholm. Hon arbetade tidigare som redovisningsspecialist vid PwC i Stockholm och har lång erfarenhet av att arbeta med redovisningsfrågor för företag i de flesta storlekar och branscher. Kerstin har sedan många år föreläst och varit lärare på olika typer av kurser och seminarier och är en uppskattad och erfaren pedagog.
 • Anders Lagerstedt

  Universitetslektor
  Stockholms Universitet
  Anders är universitetslektor vid Stockholms universitet. Han har specialiserat sig på associationsrätt och arbetar sedan lång tid tillbaka med vidareutbildning i dessa frågor för bl.a. revisorer.

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse