Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag

Skatt

Kursen ger dig en fördjupad genomgång av kvalificerade skattefrågor för aktiebolag och är direkt anpassad för CFOs och redovisnings- och skatteansvariga på företag. 

Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag
2 - 3 okt 09:30 - 17:00 Lundqvist & Lindqvist Klara Strand Konferens Stockholm

Kursbeskrivning

 

Under utbildningsdagarna tar vi bland annat upp skatteplanering på koncernnivå, både nationellt och internationellt.

Frågor i samband med köp och försäljning av verksamheter, både i form av aktier i bolag eller inkråm. Omstrukturering av koncerner, vad är möjligt och hur ska ett företag bäst struktureras? Hur ska finansieringen läggas upp, särskilt mot bakgrund av de avancerade reglerna om ränteavdragsbegränsningar? Vilka frågeställningar ställs bolaget inför i samband med etablering utanför Sverige? Vi kommer även att gå igenom sambandet mellan redovisning och beskattning samt frågor kring incitamentsprogram för anställda.

I relevanta fall kopplar vi ihop de skatterättsliga frågorna med hur redovisningen och deklarationen påverkas.

Kursinnehåll

Företagsbeskattning

 • Nyheter och viktiga frågor inom företagsbeskattningsområdet
 • Företagsskattekommitténs förslag
 • Ränteavdragsbegränsningar
 • Koncernbidrag
 • Incitamentsprogram, skattemässiga effekter för bolaget och de anställda
 • Pensionskostnader och särskild löneskatt på pensionskostnader
 • Kapital i bolag, kapitalvinster och förluster
 • Sambandet mellan redovisning och beskattning, kopplat-frikopplat-formellt kopplat

Fastighetsrelaterade skattefrågor

 • Reparation och underhåll
 • Utvidgade reparationsbegreppet
 • Avskrivningar på byggnader
 • Köp och försäljning av fastigheter
 • Skattefrågor vid omstruktureringar
 • Reglerna om underprisöverlåtelser – praktiska konsekvenser
 • Andelsbyten och framskjuten beskattning
 • Skalbolagsdeklaration och skalbolagsbeskattning
 • Underskottsavdrag
 • Fusion och omvänd fusion
 • Fission och partiell fission

Internationella frågor

 • Etablering utanför Sverige
 • Internprissättning
 • Marknadsföringsbidrag
 • Bolag eller filial – fast driftställe?
 • Avräkning av utländsk skatt
 • Koncernavdrag
 • CFC-regler

20% rabatt

Går du även Kvalificerade skattefrågor i fåmansföretag får du 20% rabatt på den ena kursavgiften när du anmäler dig till båda samtidigt. Rabatten regleras på fakturan.

För dig som är

 • Företagsekonom
 • Redovisningskonsult
 • Revisor

Kursomfattning

14 vidareutbildningstimmar

Ta med till kursen

 • Skattevolymen senaste utgåvan

Lärare

 • Urban Kardvik

  Skattekonsult
  Grant Thornton Sweden AB
  Urban är verksam som skattekonsult vid Grant Thornton i Stockholm och har lång och stor praktisk erfarenhet av de frågor som behandlas på kursen.
 • Johanna Wiklund

  Skattekonsult
  Grant Thornton Sweden AB

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse