Kvalitetskontrollen – allt du behöver veta

Revision

Kursen vänder sig till de revisorer och byråer som ska ha kvalitetskontroll inom revision hösten 2017.

Kvalitetskontrollen – allt du behöver veta
23 aug 09:30 - 17:00 Lundqvist & Lindqvist Tändstickspalatset Stockholm

Kursbeskrivning

Vi går igenom specifikt vad en kvalitetskontroll omfattar, hur kontrollanten praktiskt arbetar med olika områden, samt vad som krävs för att bli godkänd. Kontrollantens checklistor gås igenom på kursen och särskild genomgång av regelverk/praxis på svårare områden sker.

 • Hur går en kvalitetskontroll till? Vilka frågor och delar skall kontrollanten bedöma?
 • Vad ska finnas på plats inför och under kontrollen?
 • Hur får en revisionsbyrå ägas, förvaltas och vara organiserad?
 • Vilka oberoendefrågor är särskilt viktiga och hur ser kraven ut?
 • Hur kontrolleras ISQC1? Vilka krav ställs på företagsledningen?
 • Vilka revisorer och vilka uppdrag omfattas av uppdragskontrollen?
 • Vilka krav ställs på ett uppdrag för att bli godkänd?
 • Vanligt förekommande områden med osäkerhet och underkännande
 

En bekräftelse på att jag ligger relativt rätt vad avser kvalitet i min revision.

 

Lars-Olof Pettersson, auktoriserad revisor, LOP revision

För dig som är

 • Revisor

Kursomfattning

7 vidareutbildningstimmar

Lärare

 • Kristian Thore

  Auktoriserad revisor
  Baker Tilly EMK KB
  Kristian Thore, auktoriserad revisor, Baker Tilly
 • Björn Bentevik

  Auktoriserad revisor
  Rådek KB
  Björn Bentevik, kvalitetskontrollant och auktoriserad revisor, Rådek

Kontakt

Arrow right Calendar Book Streaming Shopping cart Checked circle Computer mouse